Defusing eli purkukeskustelu

On ryhmäprosessi, jossa asianosaiset/auttajat itse purkavat kokemuksiaan psyykkisesti kuormittavasta tilanteesta.

Käydään työpaikalla sellaisen tapahtuman jälkeen, joka voi aiheuttaa työntekijöille psyykkistä stressiä ja vaikeuttaa paluuta normaaliin toimintaan.

Sen tarkoituksena on kokemusten välitön jakaminen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen sekä palauttaa työntekijän toimintakyky. Purkukeskustelulla on aina vetäjä, joka on saanut koulutuksen tehtävään ja joka ei ole itse ollut osallisena stressiä aiheuttavassa tilanteessa.


Menetelmä sopii sekä yksilö- että ryhmäkäyttöön. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää psyykkistä stressiä aiheuttavia tilanteita ja siinä ilmeneviä kokemuksia sekä kehittää koulutuksen osallistujan valmiuksia toimia defusing-ryhmän ohjaajana.

Koulutuksen sisältö

  • Kriisi ja traumaattinen kriisi
  • Defusing psykologisena ensiapuna psyykkisesti kuormittavan työtapahtuman jälkeen
  • Defusing-istunnon rakenne ja kulku
  • Kokemusten normalisointi
  • Sijaistraumatisoituminen
  • Sosiaalisen verkoston vahvistaminen
  • Jälkihoito ja tuki
  • Vetäjän rooli
  • Harjoitusistunnot

Toteutus

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan organisaatiokohtaisesti työyksikön tarpeiden mukaan. 

Kysy lisää

Koulutussuunnittelija Kaisa Suojoki
p. 040 672 5583
kaisa.suojoki (at) metropolia.fi