Työssä hyvin, kaikki hyvin - Välineitä työturvallisuuden kehittämiseen

Millaisia haastavia tilanteita juuri meidän työpaikallamme on? Mikä niitä aiheuttaa, miten niissä toimitaan ja mitä niille tehdään?

Työturvallisuudesta vastaa aina työnantaja (TTL 738/2002 8 §). Työpaikoilla on tehtävä työn ja työolojen riskienarviointi ja sen perusteella työsuojelun toimintaohjelma.

Kohderyhmä

Työyhteisöt

Sisältö

Koulutus edistää työturvallisuutta työyhteisössä. Koulutuksen käytyään henkilöstö
tunnistaa omaan toimintaansa, työhönsä ja työskentely-ympäristöön liittyvät riskit.
Osallistuja pystyy ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja tietää kuinka niistä
palaudutaan sekä otetaan järjestelmällisesti opiksi.


Kaksi fasilitoitua työpajaa. Pajojen tarkempi sisältö ja toteutus räätälöidään tilaajan kanssa.

I Paja:

 • Työturvallisuuden yhteistoiminnallinen kehittäminen
 • Turvallisuuteen liittyvien sisäisten ja ulkoisten vahvuuksien sekä riskien
  tunnistaminen
 • Psykososiaalinen kuormitus ja jaksaminen
 • Poikkeamien ja haitta- tai vaaratilanteiden käsittely työyhteisössä
 • Työturvallisuus ja eettiset kysymykset
 • Oman työyhteisön turvallisuuden toimintaperiaatteet


II Paja:


Työpaikan tilanteiden käsittely. Tilanteet valitaan yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa

 • Kuinka toimin poikkeustilanteessa ja sen jälkeen?
 • Valmius kohdata haastava asiakas
 • Haastavasta työstä palautuminen
 • Turvallisuusohjeet tutuksi ja osaksi arkea

Toteutus

Asiantuntija-alustukset ja työpajatyöskentely.
Skenaariotyöskentely: omaan työhön liittyvien riskien ja haastavien tilanteiden
tunnistaminen sekä ennakointi. 

Referenssit

Metropolia on kouluttanut Kauhajoen ja Vantaan kaupunkien henkilöstöä työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Kysy lisää

Suunnittelija Tarita Tuomola,
tarita.tuomola @ metropolia . fi,
p. 040 187 1831