BIM-manageri, 5 op

Haluatko johtaa vaativien hankkeiden tietomallintamista? Kiinnostaako toimiminen yrityksen sisäisissä tietomallintamisen ja digitaalisen kehityksen asiantuntijatehtävissä?

BIM-manageri ohjaa vaativien hankkeiden tietomallintamista sekä valvoo tietomallintamisen prosessia ja tietomallintamisen tavoitteiden toteutumista yhdessä projektijohdon kanssa. Tehtävänkuvaan voi kuulua myös kiinteistöjen elinkaaren aikaisen tietomallin hyödyntämisen ja ylläpidon ohjaus.

Lisäksi BIM-managerin osaamisalueeseen kuuluu yritystasolla tietomallintamisen toimintatapojen ja digitaalisen rakentamisen kehittäminen ja edistäminen sekä teknisten ratkaisujen asiantuntijatehtävät.

Tähän tehtävänkuvaan vastaamme uudistetulla BIM-manageri -koulutuksella.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu:

 • tilaajille
 • rakennuttajille
 • rakennuttajakonsulteille
 • kiinteistö- ja hankekehityspäälliköille
 • rakennusliikkeiden edustajille
 • projekti- tai kehitystehtävissä toimiville BIM-asiantuntijoille

Koulutukseen osallistujilla tulee olla kokemusta tietomallihankkeessa toimimisesta.

Sisältö ja toteuttamistapa

Koulutukseen sisältyy viisi lähipäivää, joiden aikana paneudutaan BIM-managerin tehtävänkuvan mukaisiin aiheisiin kuten

 • tietomallintamisen tavoitteiden asettaminen ja tietomallistrategian luominen
 • tietomallinnettavan hankkeen toteutuksen suunnittelu
 • tietomallinnettavan hankkeen suorittajien ja erityispalveluiden hankinta sekä palveluiden tekniset erityispiirteet (esim. tietomallikoordinointi, laserkeilaus, inventointimallinnus, esittelymallit)
 • tietomallihankkeen johtaminen
 • tietomallintamisen tavoitteiden toteutumisen valvonta
 • kiinteistön tietomallien elinkaarenaikainen ylläpito
 • muuttuva prosessi ja kehittyvät toimintatavat (BIM ja LEAN)

Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy henkilökohtainen kehittämistehtävä. Koulutus on YAMK-tasoinen ja hyväksiluettavissa Metropolian YAMK-opintojen vapaasti valittavaksi opinnoksi.

Tavoite

BIM-manageri -opintojen jälkeen osaat hallita ja johtaa vaativaa tietomallinnettua hanketta teknisestä näkökulmasta sen koko elinkaaren ajan sekä kehittää ja ylläpitää oman organisaatiosi tietomallintamisen toimintatapoja. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia yrityksen sisäisissä tietomallintamisen ja digitaalisen kehityksen asiantuntijatehtävissä.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja, Yliopettaja Päivi Jäväjä, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Päivi toimii myös buildingSMART Finland -koulutusryhmän puheenjohtajana.

Lisäksi kouluttamassa ovat mm. (kouluttajatietoja päivitetään lähiaikoina)

 • Esa Halmetoja, Senaatti
 • Teemu Kangasmäki, YIT
 • Tarja Mäkeläinen, VTT
 • Sakari Tohmo, Ramboll

Aika ja paikka

Koulutuksen lähipäivät ovat perjantai 27.3., keskiviikko 1.4., perjantait 24.4., 8.5. sekä tiistai 26.5.2020 klo 9-16.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hinta

2 950 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 13.3.2020 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle 13.3.2020 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Yliopettaja Päivi Jäväjä
p. 040 334 0930
paivi.javaja metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Aija Saarinen
p. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.