Kosteudenhallintakoordinaattori, 5 op

Kosteudenhallintakoordinaattori -koulutuksen kuvityskuva

FISE:n hyväksymä kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutus!

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana, valvoen ja ohjaten rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. 

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Tule mukaan pätevöitymään kosteudenhallintakoordinaattoriksi!

Kohderyhmä ja koulutusvaatimus

Koulutus soveltuu rakennusalalla toimiville henkilöille, joiden tavoitteena on hankkia pätevyys kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin.

Koulutukseen osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään (todistukset näistä palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä)

 • AMK-tasoinen rakennusalan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Vastaavan aiemman tutkinnon tulee olla rakennusalalta ja tasoltaan vähintään teknikko.
 • rakennusfysiikkaa vähintään 3 opintopistettä

Metropoliassa on tarjolla syksyllä Kosteudenhallinnan rakennusfysiikka, 3 op -koulutus, johon kannattaa ilmoittautua, mikäli opintopisteitä ei löydy todistuksesta tai muuten suoritettuna.

FISEn pätevyysvaatimukset 

Sisältö

Koulutuksen sisältö täyttää FISEn kosteudenhallintakoordinaattori -pätevyyden sisältövaatimukset ja koulutuksella on FISEn hyväksyntä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

 • Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana, 0,5 op
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
  • Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallinnan johtaminen
 • Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
  • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
  • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys
  • Esimerkit riskirakenteiden suunnittelusta
 • Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
  • Kosteusteknisiä riskejä sisältävät työvaiheet ja riskien minimointi tehtäväsuunnittelulla
  • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
  • Betonin kuivumisaika-arviot
  • Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen käytettävät menetelmä
 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta, 0,5 op
  • Taloteknisten järjestelmien säätö
  • Kosteudenhallinnan mittaukset ja valvonta
  • Rakenteiden ja olosuhteiden lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä dokumentointi
 • Talotekniikan kosteudenhallinta
  • Taloteknisten järjestelmien (kanavat ja putket) huomioiminen rakenteiden kosteusteknisessä toimivuudessa
  • Kosteusvarmat vesi- ja viemärijärjestelmät
 • Näyttötyö, 1 op
  • Itse laadittu kosteudenhallintaselvitys
  • Seurantaraportti kehitysehdotuksineen rakennushankkeen kosteudenhallinnasta

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 5 lähipäivää sekä näyttötyöseminaari. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu harjoitustehtäviä sekä tentti. FISE:n ohjeistuksen mukaisesti koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan lähiopetuksena.

Aika ja paikka 

Koulutuspäivät ovat tiistaisin 19.11., 3.12.2019, 21.1., 4.2. ja 10.3.2020 klo 8.30-16.00. Lisäksi opintoihin kuuluu tentti ja näyttötyöseminaari tiistaina 31.3.2020 klo 9 alkaen.

Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii Metropolian osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri. Lisäksi kouluttajina toimivat:

 • Marko Björkroth, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Markku Estola, WSP Finland Oy
 • Esko Lindblad, Ramboll Finland Oy
 • Mika Matikka, WSP Finland Oy
 • Tuula Råman, Rakentamisen laatu RALA ry
 • Pauli Sekki, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
 • Magnus Stagnäs, Ramboll Finland Oy

AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen)

Opinnoissa on ahotointimahdollisuus. Mahdollinen ahot-hakemus (word) liitteineen tulee palauttaa ilmoittautumisajan päättymiseen 5.11. mennessä tällä e-lomakkeella.

AHOT-käsittely sisältyy koulutuksen hintaan ilmoittautuneille. Hyvitämme hyväksytyistä ahotoinneista 280€ opintopiste.

Hinta

2 590 € + alv 24%

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 5.11.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

yliopettaja Jorma Säteri
p. 040 548 5429
jorma.sateri metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

suunnittelija Aija Saarinen
p. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.