Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattori -koulutuksen kuvityskuva

FISEn hyväksymä kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutus!

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana, valvoen ja ohjaten rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan. 

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Tule mukaan pätevöitymään kosteudenhallintakoordinaattoriksi!

Kohderyhmä ja koulutusvaatimus

Koulutus soveltuu rakennusalalla toimiville henkilöille, joiden tavoitteena on hankkia pätevyys kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin.

Koulutukseen osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään

 • AMK-tasoinen rakennusalan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Vastaavan aiemman tutkinnon tulee olla rakennusalalta ja tasoltaan vähintään teknikko.
 • rakennusfysiikkaa vähintään 3 opintopistettä

FISEn pätevyysvaatimukset 

Sisältö

Koulutuksen sisältö täyttää FISEn kosteudenhallintakoordinaattori -pätevyyden sisältövaatimukset ja koulutuksella on FISEn hyväksyntä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

 • Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana, 0,5 op
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
  • Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallinnan johtaminen
 • Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
  • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
  • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys
  • Esimerkit riskirakenteiden suunnittelusta
 • Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
  • Kosteusteknisiä riskejä sisältävät työvaiheet ja riskien minimointi tehtäväsuunnittelulla
  • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
  • Betonin kuivumisaika-arviot
  • Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen käytettävät menetelmä
 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta, 0,5 op
  • Taloteknisten järjestelmien säätö
  • Kosteudenhallinnan mittaukset ja valvonta
  • Rakenteiden ja olosuhteiden lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä dokumentointi
 • Talotekniikan kosteudenhallinta
  • Taloteknisten järjestelmien (kanavat ja putket) huomioiminen rakenteiden kosteusteknisessä toimivuudessa
  • Kosteusvarmat vesi- ja viemärijärjestelmät
 • Näyttötyö, 1 op
  • Itse laadittu kosteudenhallintaselvitys
  • Seurantaraportti kehitysehdotuksineen rakennushankkeen kosteudenhallinnasta

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 5 lähipäivää sekä näyttötyöseminaari. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu harjoitustehtäviä sekä tentti. FISE:n ohjeistuksen mukaisesti koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan lähiopetuksena.

Aika ja paikka 

Koulutuspäivät ovat tiistaisin 7.5., 28.5.,  keskiviikkona 12.6., tiistaina 27.8. ja 17.9.2019 klo 8.30-16.00. Lisäksi opintoihin kuuluu tentti ja näyttötyöseminaari tiistaina 8.10.2019 klo 9 alkaen.

Koulutuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri. Lisäksi kouluttajina toimivat alan asiantuntijat Metropoliasta sekä vierailijaluennoitsijat.

AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen)

Opinnoissa on ahotointimahdollisuus. Ahotoinnit hoidetaan ilmoittautumisen jälkeen. AHOT-käsittely sisältyy koulutuksen hintaan ilmoittautuneille. Hyvitämme hyväksytyistä ahotoinneista 280€ opintopiste.

Hinta

2 590 € + alv 24%

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu23.4.2019 mennessä.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
yliopettaja Jorma Säteri
jorma.sateri metropolia fi 
puh. 040 548 5429

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen metropolia fi
puh. 040 507 2831

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Kysyttävää?

Ota yhteyttä

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.