Lämpöpumppulaitoksen suunnittelu ja kylmätekniikka, 15 op

Tarvitsetko työssäsi lisää osaamista lämpöpumppujärjestelmän suunnittelusta ja kylmätekniikasta?

Lämpöpumppujärjestelmien onnistunut toteutus vaatii suunnittelijalta ja tilaajalta kylmätekniikan tuntemusta sekä monipuolista teknistä- ja taloudellista osaamista ja näkemystä. Tule mukaan kouluttautumaan!

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu erityisesti

 • talotekniikan suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä
 • lämpöpumppujen valmistajille ja maahantuojille.

Koulutuskokonaisuudesta Lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessi ja elinkaaritarkastelut -osuus soveltuu myös tilaajille ja valvojille (koulutuspäivät 12.12.2019, 23.1., 6.2. ja 5.3.2020).

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa kattavan kuvan

 • erityyppisissä lämpöpumpuissa sovellettavista tekniikoista
 • erilaisista lämmönlähteistä
 • lämpöpumppulaitosten ja energiakaivokenttien suunnittelusta
 • lainsäädännöstä ja määräyksistä 
 • koko lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessista

 Koulutuksen sisältö

Kylmätekniikka ja lämpöpumput, kylmäainepiirin komponentit, kylmäainelainsäädäntö ja lämmönlähteet 5 op

 • Termodynaamiset perusteet, kylmäaineet ja öljyt, kylmäainelainsäädäntö
 • Kaupallinen jäähdytys
 • Kylmäainepiirin komponentit ja niiden mitoitus
 • Lämmönlähteet ja lämmönkeräysjärjestelmät
 • Vakiolämpöpumput (rakenne, toiminta, säätö, kompressorityypit, kytkennät)

Lämpöpumppulaitoksen suunnittelu 5 op

 • Energiakaivojen ja energiakaivokenttien mitoitus ja simulointi
 • Lämpöpumppulaitoksen suunnitteluperusteet

Lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessi ja elinkaaritarkastelut 5 op

 • Hankekehitys prosessina, riskien hallinta ja suunnitteluprosessi
 • Kiinteistön energiantarvesimuloinnit
 • Elinkaarikustannuslaskelmat, TMA
 • Monitavoiteoptimointi
 • Käyttöönotto, seuranta, huollot, vuototarkastukset
 • Kohdekortteja esimerkkikohteista
 • Vierailu isossa lämpöpumppulaitoksessa 

15 opintopisteen suoritus voidaan hyväksi lukea osaksi Metropolian talotekniikan YAMK-opintoja LVI-tekniikan syventymisvaihtoehdossa.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii yliopettaja Aki Valkeapää Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Lisäksi kouluttajina toimivat mm. seuraavat alan asiantuntijat:

 • Kari Kauppila, Enersys Oy
 • Esko Kaappola, Danfoss Oy
 • Asmo Huusko, GTK
 • Nina Leppäharju, GTK
 • Jussi Kummu, NIBE Energy Systems Oy
 • Mika Kapanen, SKLL
 • Tuomo Niemelä, Granlund Oy
 • Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy
 • Lauri Heikkinen, Metropolia AMK

Edellisten lisäksi mukana myös muita vierailijaluennoitsijoita.

Ajankohta, paikka ja etäyhteys

Torstait 9.5., 6.6., ke-to 21.- 22.8., 5.9, 19.9., 3.10., 31.10., 14.11., 28.11.,12.12.2019, 23.1., 6.2., 5.3. ja 26.3.2020 klo 9-16.

Koulutus toteutetaan Metropolian Myllypuron toimipisteessä Helsingissä.

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyttä ei järjestetä seuraaviin päiviin 19.9., 3.10.2019, 5.3. ja 26.3.2020, näihin päiviin sisältyy ohjelmistoharjoituksia ja  yritysvierailuita. Lisäksi viimeisenä päivänä on koulutuksen loppuseminaari.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 2.5.2019 mennessä. 

Hinta

5 590€ + alv 24%.

Lämpöpumppulaitoksen hankintaprosessi ja elinkaaritarkastelut -osuuden hinta on 1 700€ + alv 24%.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Lisätietoja

Yliopettaja Aki Valkeapää
aki.valkeapaa metropolia fi
p. 040 676 6093

Suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen metropolia fi
p. 040 507 2831

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Merkitys kasvaa!

Lämpöpumppujen ja kylmätekniikan merkitys rakennusten jäähdytys- ja lämmitysratkaisuissa on yhä merkittävämmässä roolissa. 

Lämpöpumppujärjestelmien onnistunut toteutus vaatii suunnittelijalta ja tilaajalta kylmätekniikan tuntemusta sekä monipuolista teknistä- ja taloudellista osaamista ja näkemystä.

Ole nopea ja ilmoittaudu!

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella