Menestyksekäs projektinhallinta, 5 op

Ymmärrätkö kokonaisvaltaisen projektinhallinnan elementit? Syvennä ja vahvista projektinhallinnan osaamistasi ja taitojasi! Projektin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää projektipäälliköltä systemaattista toimintaa.


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää kokonaisvaltaisen ymmärryksen projekteihin ja niiden johtamiseen esimerkiksi tuotekehityksen, prosessien kehittämisen tai akateemisen tutkimuksen alueella.

Hyöty

  • ymmärrät kokonaisvaltaisen projektin hallinnan elementit ja menestyksekkään projektin perustan
  • saat välineitä käytännön projektinhallintaan
  • terävöität projektiosaamistasi ja saat varmuutta hallita vaatia projekteja

Hyväksytysti suoritettu koulutuskokonaisuus on hyväksiluettavissa tuotantotalouden alan ylempään AMK-tutkintoon.


Sisältö

  • projektin elinkaari
  • projektinhallinnan prosessit
  • projektin eri vaiheiden kuvaaminen
  • projektin eri osa-alueiden hallinta: sisältö, aikataulutus, kustannukset, laatu, organisaatio, viestintä, riskit
  • projektien hankinta
  • projektinhallinnan työkalut (esimerkiksi MS Project)


Aika ja paikka

Koulutus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko asiakkaan tai Metropolian tiloissa.


Ota yhteyttä

Elina Taponen, suunnittelija
p. 040 759 8756
elina.taponen (at) metropolia.fi