Peleistä yrittäjyyttä, 30 op


Kiinnostaako peliala ja yrittäjyys? Peleistä yrittäjyyttä -koulutus on suunnattu opisto- tai ammattikorkeakouluopintoja suorittaneille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville sekä henkilöille, joilta puuttuu ICT-alan uusilla kasvusektoreilla tarvittavaa pelialan digiosaamista.

Sisältö

Peleistä yrittäjyyttä täydennyskoulutus koostuu neljästä erillisestä opintojaksosta.

  • Pelisuunnittelu (5 op) - kevät 2017
  • Pelinkehitys (5 op) - kevät 2017
  • Peliliiketoiminta ja -yrittäjyys (5 op) - kevät 2017
  • PeliStartUp-yrityksen käynnistäminen (15 op) - syksy 2017

Toteutustapa

Täydennyskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opintoina kalenterivuoden 2017 aikana, alkaen 19.1.2017 tutustumistilaisuudella. Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää sopivan alan korkeakoulututkintoihin.

Opetusta on pääasiassa 1-2 iltana viikossa vuoden 2017 aikana kesäkuukausia lukuun ottamatta. Tarkempi aikataulu toimitetaan koulutukseen valituille joulukuussa 2016. StartUp-yrityksen perustamiseen liittyvään osuuteen tiimit sopivat keskenään tapaamisajat.

Opetusryhmät pyritään tekemään monialaisiksi siten, että jokaisessa tiimissä on kiinnostusta perehtyä peli-ideoiden luomiseen, pelien suunnitteluun ja koodaamiseen sekä peliliiketoimintaan ja -yrittäjyyteen.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opetuskieli on suomi ja englanti.

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran yksikössä, osoitteessa Vanha maantie 6, 02650 Espoo.

Hakuaika

Täydennyskoulutukseen haetaan hakuaikana 10.10.-13.11.2016. Koulutukseen valitaan 50 opiskelijaa.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa CV ja vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa perustelet kiinnostustasi hakeutua tähän koulutukseen. Tarvittaessa kutsumme sinut haastatteluun tai lähetämme lisäkyselyn, jossa kartoitetaan hakijan osaamista ja halukkuutta erilaisiin rooleihin pelinkehittämisessä.

Haastattelut ja lopullinen opiskelijavalinta tehdään 30.11.2016 mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja osallistujalle maksuton.

Yhteystiedot

Sisällölliset kysymykset
Tutkintovastaava Antti Laiho
antti.laiho(at)metropolia.fi
p. 040 758 0994

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Mira Myllärinen
mira.myllarinen(at)metropolia.fi
p. 09 7424 6444

Tieto- ja viestintätekniikan osaamisalue