Rakennusautomaatioasiantuntija, 15 op

Haluatko laajentaa osaamistasi kiinteistöjen hallintajärjestelmien pariin? Tarvitsetko työssäsi enemmän ymmärrystä nykypäivän automaatiojärjestelmistä? Hanki lisäkoulutusta tulevaisuuden alalle!

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai haluavat toimia tulevaisuudessa rakennusautomaation parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito) ja haluavat lisätietoa tämän päivän rakennusautomaatio- ja kiinteistöjen hallintajärjestelmistä. Soveltuva pohjakoulutus on esimerkiksi talotekniikan, automaatiotekniikan tai sähkötekniikan insinööritutkinto tai vastaava.

Hyöty osallistujalle

Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa parannettaessa rakennusten olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta.Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmityksen hybridijärjestelmät ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia haasteita LVIS-prosessien ja automaation yhteispelille. Automaation väyläratkaisut kehittyvät ja IoT-tulee kenttälaitteisiin. Myös tele- ja turvajärjestelmiä integroidaan toimimaan yhdessä automaatiojärjestelmien kanssa, mikä edellyttää aukotonta tietoturvasta huolehtimista.

Koulutus antaa ymmärryksen nykyaikaisista kiinteistöjen hallintajärjestelmistä ja mahdollistaa toimimisen alan suunnittelu-, toteutus- tai käyttöpalveluiden parissa. Koulutus antaa valmiuden toimia myös järjestelmäintegraattorina rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Sisältö

Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenne

 • Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaation avulla
 • Järjestelmäintegraatio
 • Suunnitteluasiakirjat ja projektidokumentaatio
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien tietoturvallisuus

 Väylätekniikka

 • Verkottunut valaistuksen automaatio
 • Väylätekniikkaa käyttävän automaatiojärjestelmän rakenne ja toimintaperiaatteet
 • Järjestelmäintegraatio
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
 • Ohjelmointityökalut

 Rakennusautomaation energiatehokkuus ja elinkaarilaskenta

 • Rakennusautomaation energiatehokkuutta koskevat standardit
 • Elinkaarilaskennan menetelmät
 • Rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten simulointi
 • Etäkäyttö ja sen toteutusmahdollisuudet
 • Energian kulutuksen jousto

IoT ja uudet mahdollisuudet

 • IoT:n perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet
 • Big Datan ja pilvipalveluiden käyttö rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan analysoinnissa
 • Ennakoivat sovellukset

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 15 lähipäivää, oppimistehtäviä sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Koulutus on YAMK-tasoinen.

Aika ja paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana klo 9-16.

Syksy: ke 25.9., 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 11.12.2019
Kevät: ke 15.1.,22.1., 5.2.,12.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 13.5.2020

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Myös yritysvierailut ovat mahdollisia.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii yliopettaja Lauri Heikkinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

 Mukana kouluttamassa myös:

 • Heikki Ihasalo, Granlund Oy, Aalto Yliopisto
 • Jukka Karhu, Granlund Oy
 • Veijo Piikkilä, Stateko Oy
 • Timo Silver, Integrio Oy
 • Jarmo Tapio, Metropolia amk
 •  Mika Vuolle, EQUA Simulation Finland Oy

Hinta

5 590 € + alv 24 %. Mikäli osallistujia on samasta yrityksestä useampi kuin yksi, tarjoamme -10 % alennuksen toisesta osallistujasta eteenpäin. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 11.9.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut. Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Yliopettaja Lauri Heikkinen
p. 040 688 5598
lauri.heikkinen metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Sari Pirinen
p. 040 654 1711
sari.pirinen metropolia fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Rakennusautomaatioasiantuntijan opiskelijaryhmä 2018.

Tutustu opiskelijatarinoihin

Koulutuksesta valmistuneet opiskelijat kertovat, että rakennusautomaatioalan kokonaisvaltainen ymmärrys on kasvanut valtavasti ja uutta osaamista pystyi hyödyntämään omassa työssä. Kiitosta saavat myös asiantuntevat kouluttajat ja verkostoitumismahdollisuudet.

Tutustu opiskelijatarinoihin täältä!

Ilmoittaudu nopeasti!

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella