Rakennusautomaatioasiantuntija, 15 op

Haluatko laajentaa osaamistasi kiinteistöjen hallintajärjestelmien pariin? Tarvitsetko työssäsi enemmän ymmärrystä nykypäivän automaatiojärjestelmistä? Hanki lisäkoulutusta tulevaisuuden alalle!

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai haluavat toimia tulevaisuudessa rakennusautomaation parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito) ja haluavat lisätietoa tämän päivän rakennusautomaatio- ja kiinteistöjen hallintajärjestelmistä. Soveltuva pohjakoulutus on esimerkiksi talotekniikan, automaatiotekniikan tai sähkötekniikan insinööritutkinto tai vastaava.

Hyöty osallistujalle

Koulutus antaa ymmärryksen nykyaikaisista kiinteistöjen hallintajärjestelmistä ja mahdollistaa toimimisen alan suunnittelu-, toteutus- tai käyttöpalveluiden parissa. Koulutus antaa valmiuden toimia myös järjestelmäintegraattorina rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Sisältö

Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenne

 • Rakennusautomaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen rakennusautomaation avulla
 • Järjestelmäintegraatio
 • Suunnitteluasiakirjat ja projektidokumentaatio
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoinnin perusteet
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien tietoturvallisuus

 Väylätekniikka

 • Verkottunut valaistuksen automaatio
 • Väylätekniikkaa käyttävän automaatiojärjestelmän rakenne ja toimintaperiaatteet
 • Järjestelmäintegraatio
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio
 • Ohjelmointityökalut

 Rakennusautomaation energiatehokkuus ja elinkaarilaskenta

 • Rakennusautomaation energiatehokkuutta koskevat standardit
 • Elinkaarilaskennan menetelmät
 • Rakennusautomaation energiatehokkuusvaikutusten simulointi
 • Etäkäyttö ja sen toteutusmahdollisuudet
 • Energian kulutuksen jousto

IoT ja uudet mahdollisuudet

 • IoT:n perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet
 • Big Datan ja pilvipalveluiden käyttö rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan analysoinnissa
 • Ennakoivat sovellukset

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy 15 lähipäivää, oppimistehtäviä sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Koulutus on YAMK-tasoinen.

Aika ja paikka

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana klo 9-16.

Syksy: ke 25.9., 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 11.12.2019
Kevät: ke 15.1.,22.1., 5.2.,12.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 13.5.2020

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 6, Espoo, keväällä mahdollisesti osin myös Metropolian Myllypuron kampuksella Helsingissä. Myös yritysvierailut ovat mahdollisia.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuvetäjänä toimii yliopettaja Lauri Heikkinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

 Mukana kouluttamassa myös:

 • Heikki Ihasalo, Granlund Oy, Aalto Yliopisto
 • Jukka Karhu, Granlund Oy
 • Veijo Piikkilä, Stateko Oy
 • Timo Silver, Integrio Oy
 • Jarmo Tapio, Metropolia amk
 •  Mika Vuolle, EQUA Simulation Finland Oy

Hinta

5 590 € + alv 24 %. Mikäli osallistujia on samasta yrityksestä useampi kuin yksi, tarjoamme -10 % alennuksen toisesta osallistujasta eteenpäin. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 11.9.2019 mennessä.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Yliopettaja Lauri Heikkinen
Puh. 040 688 5598
lauri.heikkinen metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Sari Pirinen
Puh. 040 654 1711
sari.pirinen@metropolia.fi

Tutustu opiskelijatarinoihin

 Ensimmäisistä koulutuksesta valmistuneet opiskelijat kertoivat, että rakennusautomaatioalan kokonaisvaltainen ymmärrys kasvoi valtavasti ja uutta osaamista pystyi hyödyntämään omassa työssä. Kiitosta saivat myös asiantuntevat kouluttajat.

Topi Malm, Tekninen asiantuntija & Tuotannon esimies, TPI Control Oy

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?
Koulutuksen parasta antia oli juuri ajatusten herättely. Keskustelut eri toimijoiden sekä myös ryhmän kanssa antoivat paljon ajateltavaa. Koulutuksen pohjalta ymmärrän nyt paremmin automaation kanssa työskentelevien tahojen päämääriä sekä toimintatapoja.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Itselleni ei juurikaan tarttunut mitään yksittäistä nippelitietoa vaan kuten yllä sanoin alan kokonaisvaltainen ymmärrys kasvoi. Yksi suuri hyöty oli eri toimijoiden esittelemät tulevaisuuden visiot. Näistä jäi eniten annettavaa myös omalle henkilökunnalleni.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Koulutus sopii aika hyvin kaikille alalla työskenteleville. Tietty uteliaisuus on aina hyvä ja auttaa tehtävien tekemisessä. Projektityöstä jokainen voi tehdä juuri niin haastavan kuin itse haluaa.

Marko Einola, Kiinteistöpalvelupäällikkö, Porin Kaupunki / Tekninen toimiala

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutus avasi silmiä katsoa rakennusautomaatiota eri kulmista. On tärkeää huomioida koko prosessi suunnittelusta lähtien loppuvastaanottoon asti. Eri luennoitsijoiden avustuksella sain hyvän kattauksen alan uusista tuulista käytännön läheisillä ja monipuolisilla case-esityksillä. Oli myös opettavaista havaita kuinka laaja ja mahdollisuuksia täynnä oleva rakennusautomaatioala on.

 Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutuksen hyödyn pääsen heti ottamaan käyttöön omassa työssäni ja pystyn tarjoamaan työnantajalle motivoituneen rakennusautomaatioasiantuntijan. Hyvät keskustelut kurssikavereiden kanssa eri työskentelytavoista, ovat olleet opettavia ja olen saanut uusia verkostointikumppaneita. Omassa organisaatiossa olen lisännyt suunnittelun kanssa keskustelua liittyen rakennusautomaatioon ja olemme miettineet yhdessä asioita, joita suunnitteluvaiheessa tulisi jo ottaa huomioon.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka toimivat rakennusautomaatio-asioiden piirissä ja haluavat päivittää osaamistaan uudelle tasolle. Myös energia-asioiden kanssa toimiville koulutus antaa eväitä tehdä energiasäästöä rakennusautomaatiota hyväksikäyttäen. Ala kehittyy nopeasti eteenpäin ja siinä on hyvä pysyä mukana.

Rakennusautomaation merkitys kasvaa!

Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa parannettaessa rakennusten olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmityksen hybridijärjestelmät ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia haasteita LVIS-prosessien ja automaation yhteispelille.

Automaation väyläratkaisut kehittyvät ja IoT-tulee kenttälaitteisiin. Myös tele- ja turvajärjestelmiä integroidaan toimimaan yhdessä automaatiojärjestelmien kanssa, mikä edellyttää aukotonta tietoturvasta huolehtimista.

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle ilmoittautumisajan päättymiseen 12.9. mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä