Rakennusten dynaaminen energialaskenta ja elinkaaritarkastelut, 5 op

Puuttuuko sinulta syventävää osaamista dynaamisesta energiasimuloinnista ja elinkaarilaskennasta? Haluatko saada valmiuksia elinkaarikonsultointiin? Oletko aikeissa suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) lähiaikoina?

Kohderyhmä

Energialaskentaa työssään tarvitsevat henkilöt kuten LVI-suunnittelijat, rakennesuunnittelijat, arkkitehdit ja viranomaiset. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo jonkin verran aiempaa kokemusta rakennusten energialaskennasta tai aiempi rakennusten energiatehokkuus -koulutus suoritettuna.

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi hallitset dynaamisen simulaatio-ohjelmiston käytön sekä laskentojen vaikutuksen suunnitteluprosessiin sekä pystyt tekemään elinkaarikustannuslaskentoja.

Hyväksytysti suoritettu Rakennusten dynaaminen energialaskenta ja elinkaaritarkastelut, 5 op, voidaan hyväksyä Rakentamisen YAMK-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli myöhemmin hakeudut suorittamaan kyseistä tutkintoa.

Sisältö

• elinkaarilaskennan ja dynaamisen simuloinnin teoria
• elinkaarisuunnittelijan tehtäväluettelo
• rakennuksen E-luvun ja tavoite-energiankulutuksen laskenta jäähdytetyssä rakennuksessa
• dynaamisten simulointiohjelmistojen käyttö (IDA-ICE, RIUSKA)
• elinkaarilaskennat suunnitteluprosessissa päätöksenteon välineenä

Toteutus

Koulutus koostuu kuudesta lähipäivästä, joissa yhdistyvät teoriatieto elinkaarilaskennasta ja dynaamisesta simuloinnista sekä käytännön harjoitukset. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoituksissa; pääset tekemään paljon laskentaa laskentatyökaluilla. Osallistujat voivat valita, haluavatko he osallistua IDA-ICE vai RIUSKA- harjoitusryhmään. Lisäksi koulutukseen kuuluu harjoitustöitä, jotka tehdään koulutuspäivien välissä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys 5 opintopisteen saamiselle.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Hanna Stammeier
Puh. 045 676 5245
hanna.stammeier(at)metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Aija Saarinen
Puh. 040 507 2831
aija.saarinen(at)metropolia.fi

 

 

Rakentamisen ja arkkitehtuurin osaamisalue