Rakennusterveysasiantuntija (RTA)

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava RTA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita.

RTA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä. Koulutus on laajuudeltaan vähintään 45 op.

Sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 18 op

 • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op
 • Sisäilmakemia, 5 op
 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 14 op

 • Rakennusfysiikka, 5 op tai Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op*
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 4 op tai Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op*
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 3 op
  • Rakennetekniikka 2 op, tai Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op*
  • Tuotantotekniikka 1 op tai Rakennusten korjaustekniikka 5 op*
 • Juridiikka, 2 op

OPINNÄYTETYÖ, 15 op

Rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vähintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen.

* Opinnot ovat osa Metropolian korjausrakentamisen YAMK-opintoja ja ne hyväksiluetaan, mikäli opiskelija on suorittanut Metropoliassa korjausrakentamisen YAMK-tutkinnon.

Aika ja paikka

RTA-koulutus käynnistyy osiot A ja C sisältävällä sisäympäristöpaketilla ja jatkuu osion B opinnoilla seuraavasti:

Kevät 2018

Syksy 2018

 • Sisäilmakemia, 5 op
  Koulutuspäivät: ti 21.8., 28.8., 11.9, 25.9. ja 9.10.2018 klo 8.00-16.00

 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  Koulutuspäivät: ti 30.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 11.12.2018 klo 8.00-16.00

 • Rakennusfysiikka, 5 op
  Koulutuspäivät: ke 5.9., 19.9., to 4.10, ke 24.10. ja 14.11.2018 klo 8.00-16.00

Kevät 2019

 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op
 • Juridiikka, 2 op
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 3 op
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 4 op
 • Opinnäytetyön käynnistys ja siihen liittyvät ohjauspäivät, jatkuu syksyllä 2019

Syksy 2019

 • Opinnäytetyö ja valmistuminen

Kevään 2018 koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 6, Espoo. Pidätämme oikeuden järjestää koulutusta myös muissa Metropolian toimipisteissä Helsingissä ja Vantaalla.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää yrityksen mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. 

Koko koulutuksen suorittaminen vie aikaa noin 1,5-2 vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai koulutuksen sisällöistä muutoin.  Soveltuva pohjakoulutus on sama kuin sertifikaatin hakukriteereissä mainittu:

 • rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala), luonnontieteiden tai ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaavaa tutkinto

Lisäksi henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna sertifikaattia haettaessa. Sertifikaatti tulee hakea viiden vuoden sisällä valmentavan koulutuksen päättymisestä.

AHOT

AHOT-käytäntö tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT-prosessissa opiskelija tunnistaa hänellä olevan koulutusta vastaavaa osaamista joko aiemmissa opinnoissa tai työelämässä suoritettuna. Tällöin hän tekee AHOT-hakemuksen, johon hän liittää todisteet osaamisestaan.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta    
Rakennusterveysasiantuntija, RTA 47 op 13 740€ + alv 24%  
Yksittäisten opintokokonaisuuksien hinnat    
Sisäympäristöopinnot, 18 op (osiot A ja C) 5 760€ + alv 24%  
Rakennusfysiikka, kuntotutkimusmenetelmät,
rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 14 op (osio B)
4 480€ + alv 24%  
AHOT-maksut ja hyvitykset    
AHOT-maksu 650€ + alv 24% (ahotoitavasta opinnäytetyöstä veloitamme lisäksi 650€+ alv)  
AHOT-hyvitys, opintopiste 280€/op  

 

Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin opintojaksoihin, kysy lisää!

Mikäli yrityksestänne on useampia tulijoita, teemme sinulle tarjouksen. Ota yhteyttä!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 13.4.2018 mennessä. Koulutus käynnistynyt, kysy mahdollisuutta tulla vielä mukaan!

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831, aija.saarinen metropolia fi

RTA-koulutuksella on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Samalla Metropolialle on myönnetty sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointikoulutuksen anto-oikeus.

Lisätietoja RTA-henkilösertifikaatista.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue