Rakennusterveysasiantuntija (RTA)

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava RTA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita.

RTA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksyntä. Koulutus on laajuudeltaan vähintään 45 op.

Tutustu myös näihin: pohjakoulutuksesta riippuen sinulle voivat soveltua myös Kosteusvaurion kuntotutkijan tai Sisäilma-asiantuntijan -koulutukset. Mikäli pätevyys ei ole tavoitteesi, voit opiskellla myös yksittäisiä opintojaksoja tai esimerkiksi Sisäympäristöopinnot -kokonaisuuden.

Sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 18 op

 • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op
 • Sisäilmakemia, 5 op
 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 14 op

 • Rakennusfysiikka, 5 op tai Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op*
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 4 op tai Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op*
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 3 op
  • Rakennetekniikka 2 op, tai Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op*
  • Tuotantotekniikka 1 op tai Rakennusten korjaustekniikka 5 op*
 • Juridiikka, 2 op

OPINNÄYTETYÖ, 15 op

Rakennusterveysasiantuntijan tulee tehdä vähintään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö, jolla osoitetaan eri osa-alueiden merkityksen ymmärtäminen.

* Opinnot ovat osa Metropolian korjausrakentamisen YAMK-opintoja ja ne hyväksiluetaan, mikäli opiskelija on suorittanut Metropoliassa korjausrakentamisen YAMK-tutkinnon.

Aika ja paikka

RTA-koulutus käynnistyy osiot A ja C sisältävällä sisäympäristöpaketilla ja jatkuu osion B opinnoilla seuraavasti:

Syksy 2019

Kevät 2020

 • Sisäilmakemia, 5 op
  Koulutuspäivät: keskiviikot 15.1., 29.1., 12.2., 4.3. ja 25.3.2020 klo 8.00-16.00

 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  Koulutuspäivät: keskiviikot 1.4., 22.4., 6.5., 27.5. ja 3.6.2020 klo 8.00-16.00

 • Rakennusfysiikka, 5 op
  Koulutuspäivät: tiistait 14.1., 28.1., 11.2., 10.3. ja 31.3.2020 klo 8.00-16.00

Syksy 2020

 • Juridiikka, 2 op
  Koulutuspäivät: keskiviikot 26.8. ja 16.9.2020 klo 8.00-16.00 (+ Moodle -tentti)
 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op
  Koulutuspäivät: keskiviikot 30.9., 28.10. ja 11.11.2020 klo 8.00-16.00 (+ Moodle -tentti)
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 4 op
  Koulutuspäivät: tiistait 25.8., 8.9., 29.9. ja 27.10.2020 klo 8.00-16.00

 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 3 op
  Koulutuspäivät: tiistait 17.11., 1.12. ja 15.12.2020 klo 8.00-16.00
 • Opinnäytetyön käynnistys ja siihen liittyvät ohjauspäivät

  Koulutuspäivät: tiistait 21.4, 26.5., 1.9. (työpaja), 15.9., 10.11. (työpaja), maanantai 30.11.2020 klo 13-17 (jatkuu keväällä)

Kevät 2021

 • RTA Opinnäytetyö

  Keskiviikko 13.1.2021 klo 8-16 (Tiedonsiirto kuntotutkimus- ja korjaushankkeessa)

  RTA Opinnäytetyöseminaari

  Tiistai 16.2.2021 klo 9.00 alkaen (valmiiden töiden esittely)

   

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Pidätämme oikeuden järjestää koulutusta myös muissa Metropolian toimipisteissä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää yrityksen mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. 

Koko koulutuksen suorittaminen vie aikaa noin 1,5-2 vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatista tai koulutuksen sisällöistä muutoin.  Soveltuva pohjakoulutus on sama kuin sertifikaatin hakukriteereissä mainittu:

 • rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala), luonnontieteiden tai ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaavaa tutkinto

Lisäksi henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna sertifikaattia haettaessa. Sertifikaatti tulee hakea viiden vuoden sisällä valmentavan koulutuksen päättymisestä.

AHOT

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Mikäli haluat selvittää ahotointimahdollisuudet, toimi seuraavasti:

1. Tutustu Metropolian RTA-opintojen AHOT-lomakkeeseen (word) ja osaamisvaatimuksiin.

2. Hanki liitteeksi tarvittavat todistukset ja täytä lomake.

3. Ilmoittaudu AHOT-prosessiin ennen ilmoittautumisajan päättymistä tällä e-lomakkeella. Liitä ilmoittautumiseen mukaan täytetty AHOT-lomake ja tarvittavat todistukset.

Opintojen ahotointikulu hyvitetään koulutukseen ilmoittautuneille osallistujille (mahdollisesti ahotoitava opinnäytetyö on kuitenkin aina maksullinen). Katso hinnoittelu tarkemmin seuraavasta Hinta-kappaleesta.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta    
Rakennusterveysasiantuntija, RTA 47 op 13 740€ + alv 24%  
Yksittäisten opintokokonaisuuksien hinnat (ei opinnäytetyötä)    
Sisäympäristöopinnot, 18 op (osiot A ja C)  5 760€ + alv 24%  
RTA: Rakennusfysiikka, kuntotutkimusmenetelmät,
rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 14 op (osio B)
4 480€ + alv 24%  
AHOT-maksut ja hyvitykset    
AHOT-maksu, opinnot 650€ + alv 24%, hinta hyvitetään koulutukseen ilmoittautuville  
AHOT-maksu, opinnäytetyö 650€ + alv 24% (veloitetaan aina ahotoiduista opinnäytetöistä)  
AHOT-hyvitys, opintopiste 280€/ahotoitu opintopiste (vähennetään kokonaishinnasta)  

 

RTA-koulutuksen kokonaishinnasta laskutetaan 50% koulutuksen alkaessa ja 50% keväällä 2020. Muista maksujärjestelyistä voi tarvittaessa sopia erikseen.

Mikäli yrityksestänne on useampia tulijoita, teemme sinulle tarjouksen. Ota yhteyttä! 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 11.9.2019 mennessä. Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta  voit vielä ilmoittautua mukaan.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
p. 040 548 5429
jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
p. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Rakentamisen sertifikaatti - rakennusterveysasiantuntija. Eurofins Expert Services.

RTA-koulutuksella on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksyntä

Metropolia AMK on Eurofins Expert Services Oy:n (entinen VTT Expert Service Oy) hyväksymä rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Samalla Metropolialle on myönnetty sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointikoulutuksen anto-oikeus.

Lisätietoja RTA-henkilösertifikaatista.

Ilmoittaudu nopeasti!

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella