Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1 on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1).
Sähköpätevyys 1:n hakeminen edellyttää Sähköturvallisuustutkinto 1 suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435 (linkki TUKES:in sivuille).

Aika ja paikka

Torstai 19.4.2018 klo 12 - 15. Syksyn 2018 ajankohta päivitetään pian!

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, Vantaa (Myyrmäki).

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu 4.4.2018 mennessä.

Hinta

180 € + alv 24 %.

Tutkintoon valmistautuminen

Tutkintomateriaalista jokainen osallistuja vastaa itse. Tutkintoon valmistautuessa ja viimeistään tutkintotilaisuudessa tulee osallistujalla olla käytettävissään Tukesin sivuilta löytyvän ohjeen mukainen tutkintomateriaali.

Lisätietoa tutkinnoista Tukesin sivuilta.

Lisätietoja

Tutkinto ja siihen valmistautuminen
Ilkka Kinosmaa
ilkka.kinosmaa@metropolia.fi
p. 050 531 8375

Käytännön järjestelyt ja ilmoittautuminen
Elina Taponen
elina.taponen@metropolia.fi
p. 040 759 8756

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalue

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle ilmoittautumisajan päättymiseen  mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.