Sähköturvallisuustutkinto 1

Sähköturvallisuustutkinto 1 on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet kaikkiin sähkötöihin (Sähköpätevyys 1). Sähköpätevyys 1:n hakeminen edellyttää Sähköturvallisuustutkinto 1 suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435 (linkki TUKES:in sivuille).

Aika ja paikka

Torstai 15.11.2018 klo 12–15.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, Vantaa (Myyrmäki).

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu 31.10.2018 mennessä.

Hinta

180 € + alv 24 % (223,20 €).

Tutkintoon valmistautuminen

Tutkintoon valmistautuessa ja viimeistään tutkintotilaisuudessa tulee osallistujalla olla käytettävissään tutkintomateriaali, josta jokainen osallistuja vastaa itse.

Luettelo tutkintoon tarvittavasta materiaalista löytyy Tukesin sivulta.

Lisätietoja

Tutkinto ja siihen valmistautuminen
Ilkka Kinosmaa
ilkka.kinosmaa@metropolia.fi
p. 050 531 8375

Käytännön järjestelyt ja ilmoittautuminen
Aija Saarinen
aija.saarinen@metropolia.fi
p. 040 507 2831

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalue

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle ilmoittautumisajan päättymiseen  mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.