Sähköturvallisuustutkinto 2

Sähköturvallisuustutkinto 2 on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) määrittelemä kirjallinen koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 2:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Sähköalan ammattilaiset, jotka työssään tarvitsevat oikeudet enintään 1 kV:n alueen sähköasennustöihin (Sähköpätevyys 2).

Sähköpätevyys 2:n hakeminen edellyttää Sähköturvallisuustutkinto 2 suorittamisen lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Ne on esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 21.12.2016/1435 (linkki TUKES:in sivuille).

Aika ja paikka

Torstai 25.4.2019 klo 12–15.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, 01600 Vantaa

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu 10.4.2019 mennessä.

Hinta

180 € + alv 24 % (223,20 €).

Tutkintoon valmistautuminen

Tutkintoon valmistautuessa ja viimeistään tutkintotilaisuudessa tulee osallistujalla olla käytettävissään tutkintomateriaali, joista jokainen osallistuja vastaa itse.

Luettelo tutkintoon tarvittavasta materiaalista löytyy Tukesin sivulta.

Lisätietoja

Tutkinto ja siihen valmistautuminen
lehtori Matti Sundgren
matti.sundgren metropolia fi
p. 09 7424 6048

Käytännön järjestelyihin liittyvät kysymykset
suunnittelija Aija Saarinen
aija.saarinen metropolia fi 
Puh. 040 507 2831

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.