Sisäilma-asiantuntija (SISA)

Sisäilma-asiantuntija henkilösertifiointi ja siihen valmentava SISA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveellisen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita, jotka voivat toimia ulkopuolisina asiantuntijoina tarkasteltaessa rakennusten ja tilojen terveydellisiä olosuhteita.

SISA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä. Sisäilma-asiantuntijan koulutus on laajuudeltaan vähintään 25 op.

Opintojen sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 18 op

 • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op
 • Sisäilmakemia, 5 op
 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 10 op

 • Rakennusfysiikka, 5 op tai Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op*
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 2 op tai Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op*
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 1 op
  • Tuotantotekniikka 1 op tai Rakennusten korjaustekniikka 5 op*
 • Juridiikka, 2 op

NÄYTTÖTYÖ

Sisäilma-asiantuntijan koulutuksen päätteeksi opiskelija osoittaa näyttötyöllä koko aihealueen hallinnan. Näyttötyö on tyypillisesti sisäilmaselvitysraportti.

* Opinnot ovat osa Metropolian korjausrakentamisen YAMK-opintoja ja ne hyväksiluetaan, mikäli opiskelija on suorittanut Metropoliassa korjausrakentamisen YAMK-tutkinnon.

Aika ja paikka

SISA-koulutus käynnistyy osiot A ja C sisältävällä sisäympäristöpaketilla ja jatkuu osion B opinnoilla seuraavasti:

Kevät 2018

Syksy 2018

 • Sisäilmakemia, 5 op
  Koulutuspäivät: ti 21.8., 28.8., 11.9, 25.9. ja 9.10.2018 klo 8.00-16.00

 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  Koulutuspäivät: ti 30.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 11.12.2018 klo 8.00-16.00

 • Rakennusfysiikka, 5 op
  Koulutuspäivät: ke 5.9., 19.9., to 4.10, ke 24.10. ja 14.11.2018 klo 8.00-16.00

Kevät 2019

 • Sisäilmatutkimusprosessin hallinta ja mikrobianalytiikka, 3 op
 • Juridiikka, 2 op
 • Tuotantotekniikka, 1 op
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 2 op
 • Näyttötyö ja valmistuminen

Kevään 2018 koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 6, Espoo. Pidätämme oikeuden järjestää koulutusta myös muissa Metropolian toimipisteissä Helsingissä ja Vantaalla.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aihealueen laaja-alainen osaaminen osoitetaan koulutuksen päätteeksi näyttötyöllä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sisäilma-asiantuntijan sertifikaatista tai koulutuksen sisällöistä muutoin.  Soveltuva pohjakoulutus on sama kuin sertifikaatin hakukriteereissä mainittu:

 • luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaavan tutkinto.

Rakentamisen alalla suoritettu tutkinto ei täytä sisäilma-asiantuntijan asetuksen mukaisia peruskoulutusvaatimuksia.

Lisäksi henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna sertifikaattia haettaessa.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia tulee hakea 5 vuoden kuluessa valmentavan koulutuksen suorittamisesta. Viiden vuoden määräajan edellytys on, että sertifikaatin hakija on valmentavan koulutuksen jälkeen on suorittanut täydennyskoulutuksen.

AHOT

AHOT-käytäntö tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT-prosessissa opiskelija tunnistaa hänellä olevan koulutusta vastaavaa osaamista joko aiemmissa opinnoissa tai työelämässä suoritettuna. Tällöin hän tekee AHOT-hakemuksen, johon hän liittää todisteet osaamisestaan.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta    
Sisäilma-asiantuntija, SISA 28 op 10 460€ + alv 24%  
Yksittäisten opintokokonaisuuksien hinnat    
Sisäympäristöopinnot, 18 op (osiot A ja C) 5 760€ + alv 24%  
Rakennusfysiikka, kuntotutkimusmenetelmät,
rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 10 op (osio B)
3 200€ + alv 24%  
AHOT-maksut ja hyvitykset    
AHOT-maksu 650€ + alv 24% (ahotoitavasta opinnäytetyöstä veloitamme lisäksi 650€+ alv)  
AHOT-hyvitys, opintopiste 280€/op  

 
Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin opintojaksoihin, kysy lisää!

Mikäli yrityksestänne on useampia tulijoita, teemme sinulle tarjouksen. Ota yhteyttä!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 13.4.2018 mennessä. Koulutus käynnistynyt, kysy mahdollisuutta tulla vielä mukaan!

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831, aija.saarinen metropolia fi

 

 

 

 

SISA-koulutuksella on VTT Expert Services Oy:n hyväksyntä

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä sisäilma-asiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Samalla Metropolialle on myönnetty rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutuksen anto-oikeus.

Lisätietoja SISA-henkilösertifikaatista.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisalue