Sisäilmakemia 5 op -koulutus on osa Rakennusterveysasiantuntijan, Kosteusvaurion kuntotukijan ja Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen vaadittua koulutuspakettia. Koulutus soveltuu myös suoritettavaksi erillisenä täydennyskoulutuksena.

Metropolia AMK on VTT Expert Services Oy:n hyväksymä rakennusterveysasiantuntijoiden ja sisäilma-asiantuntijoiden henkilösertifiointikoulutusta antava oppilaitos. Lisäksi Metropolialla FISE Oy:n hyväksyntä Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutukselle.

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta osa-alueesta:

 • Rakennuksen kemialliset epäpuhtaudet 1 op
 • Kemiallinen sisäympäristö 3 op
 • Tutkimusmenetelmät 1 op

Ohjelma

1. lähiopetuspäivä

 • Rakennusmateriaalien päästöjen syntymekanismit
 • Kemiallisten epäpuhtauksien haittojen arviointi
 • Rakennuksen kemialliset epäpuhtaudet: esiintyminen, viitearvot
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOCt) Formaldehydi Ammoniakki
 • Rakennusmateriaalien päästöt ja niiden vähentäminen

 2. lähiopetuspäivä 

 • Ongelmien taustalla olevat kemialliset reaktiot ja niihin vaikuttavat tekijät
 • Kosteuden rooli kemiallisissa epäpuhtauksissa
 • Betonilattioiden muovimatto-ongelmat

3. lähiopetuspäivä

 • Epäpuhtauksien kulkeutumismekanismit ja kulkeutumisen estäminen
  • Epäpuhtaudet (kaasumaiset, hiukkasmaiset) ja niiden mallintaminen
  • Kulkeutumismekanismit (haihtuminen, diffuusio, absorptio/adsorptio ja konvektio)
  • Korjausmenetelmät (kapselointi, "Bake Out")

 4. lähiopetuspäivä

 •  Sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien tutkimusmenetelmät
 • Haitta-aineiden (asbesti, PAH-yhdisteet, PCB) syntymekanismit, esiintyminen, tutkimusmenetelmät ja korjaaminen

 5. lähiopetuspäivä

 •  Sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien näytteen keräystekniikat
 • Kemiallisten epäpuhtauksien näytteenotto- ja analysointimenetelmät
 • Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen kemiallisia epäpuhtauksia koskevat osuudet

Kouluttajat

Lehtori Miika Kuivikko, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Aika ja paikka

Koulutuspäivät: ti-ke 20.-21.8., tiistait 27.8., 10.9. ja 24.9.2019 klo 8.00-16.00.

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella, osoitteessa Leiritie 1, Vantaa.

Käytännön toteutus

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä ja tentti.

Hinta

1 830€ + alv 24%.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 5.8.2019 mennessä.

Lisätiedot koulutuksesta

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri, puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen, puh. 040 507 2831, aija.saarinen metropolia fi  

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.