Suorituskyvyn johtaminen, 5 op

Saavuta tavoitteet parantamalla organisaatiosi suorituskyvyn johtamista ja mekanismeja, joilla päätöksentekoa tuetaan. Suoritusta voidaan parantaa kehittämällä prosesseja, menetelmiä, osaamista, kommunikointia sekä organisaatiokulttuuria.

 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tuotannollisten tai palveluprosessien prosessien parissa ja erityisesti, jos vastuullasi on toimintaprosessien kehittäminen joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Hyöty

 • opit aktiivisen suorituskyvyn johtamisen mittaamisen, viestinnän, seurannan ja raportoinnin keskeiset piirteet
 • saat ymmärryksen yrityksen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä
 • opit määrittämään yrityksen suorituskyky valituista näkökulmista
 • laajennat ymmärrystäsi mahdollisuuksista ja keinoista parantaa yrityksen suorituskykyä
 • ymmärrät paremmin toiminnan onnistumisen mahdollisuuksia ja voit tarvittaessa ennakoida ja tehdä korjaavia toimenpiteitä


Hyväksytysti suoritettu koulutuskokonaisuus on hyväksiluettavissa esim. tuotantotalouden alan ylempään AMK-tutkintoon.


Sisältö

 • yrityksen suorituskyvyn tehostaminen
 • tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus
  • sisäiset tekijät
  • ulkoiset tekijät
 • yrityksen suorituskyvyn mittaaminen ja tyypilliset mittarit (KPI): taloudelliset, asiakassuhteet, prosessit, organisaatio/henkilöstö
 • suorituskyvyn mittareiden analysointi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittäminen


Toteutus

Koulutuksen kesto on 20 h. Työskentely tapahtuu sekä ryhmässä että yksin työpajoissa. Käsiteltävät projektit voivat olla joko koulutettavien omasta ympäristöstä tai kouluttajien esittämiä käytännön esimerkkejä.

Aika ja paikka

Koulutus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko asiakkaan tai Metropolian tiloissa.

 

Ota yhteyttä

Elina Taponen, suunnittelija
p. 040 759 8756
elina.taponen (at) metropolia.fi