Kivunlievitys suun terveydenhoidossa -verkkokoulutus, 3 op

Osaatko käyttää turvallisesti pinta- ja paikallispuudutusta kivunlievityksessä? Osaatko arvioida yleis- ja paikalliskomplikaatiot sekä toteuttaa niiden hoidon ja ensiavun?

Kohderyhmä

Suuhygienistit

Sisältö

 • Yleiskomplikaatiot, ehkäisy ja hoito
 • Kipu ilmiönä
 • Pään anatomiaa
 • Potilasturvallisuus ja moniammatillinen yhteistyö
 • Puuduteaineet
 • Ensiapuharjoitukset
 • Pinta- ja infiltraatiopuudutusharjoitukset
 • Paikalliskomplikaatiot, ehkäisy ja hoito

Toteutus

 • teoriaa verkko-opetuksena ja itsenäisinä oppimistehtävinä
 • ensiapuharjoittelu
 • eri puudutustekniikoiden kliininen harjoittelu
 • kliinisen osaamisen näyttö ja reflektio
 • infiltraatiopuudutukset (10 kpl) oman toimipisteen hammaslääkärin valvonnassa.

Tämän koulutuksen käytyään ja osallistujan omassa työpisteessä hammaslääkärin valvonnassa tehtyjen 10 puudutuksen jälkeen suuhygienistillä on oikeus puuduttaa itsenäisesti.

Koulutus on tilattavissa ja räätälöitävissä työyhteisön tarpeisiin.

Koulutuksesta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtorit ja hammaslääkäri.

Kysy lisää

Asiakkuuspäällikkö, Päivi Laine
p. 040 167 7999
paivi.laine metropolia fi

Lehtori, shg, Johanna Manninen
p. 040 630 8359
johanna.manninen metropolia fi

Yliopettaja, hammaslääkäri, Hannele Tiira
p. 040 630 8359
hannele.tiira metropolia fi