Metropolian ja Wise Group Oy:n koulutusyhteistyö

Metropolian liiketoimintapalvelut ja Wise Group Oy ovat solmineet jatkuvan koulutusyhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Metropolia kouluttaa Wise Groupin henkilöstöä ammatillisten pätevyyksien saavuttamiseksi, samalla tarjoten mahdollisuuden opiskella YAMK-tutkinnon osia, jo ennen koulutukseen hakeutumista.

Tänä keväänä Wise Groupin henkilöstö kouluttautuu opiskelemalla mm. sisäympäristöopintoja, liittorakenteita, energia- ja elinkaarilaskentaa sekä tulevaisuuden suunnittelutyökaluja.

Wise Groupin ajatuksia yhteistyöstä

"Talonrakennus- ja kiinteistöalan intensiivinen kehitys asettaa haasteita asiantuntijoiden tietotason ylläpitämiseen. Tarkentuneet ja osin täysin uudet pätevyysvaatimukset sisältävät entistä tarkempia vaatimuksia ammattikorkea- ja korkeakoulututkintojen sisältämille opinnoille.

Koulutusyhteistyö on mahdollistanut henkilöstömme tarpeisiin räätälöityjen opintokokonaisuuksien tuottamisen ja Metropolian kautta kykenemme vahvistamaan henkilöstömme sekä yrityksemme asiantuntijuutta.

Opintojaksojen sisältö määritetään yhteistyössä, jolloin opinnoissa kyetään poikkeuksellisen hyvin huomioimaan ajankohtaiset asiat ja opintoihin osallistuvien tietotaso.

Opintojen monipuolinen toteutustapa ja opetuksen korkea laatu on saanut erityistä kiitosta henkilöstöltämme. Olemme myös erittäin tyytyväisiä kaikilla osa-alueilla hyvin sujuneeseen yhteistyöhön Metropolian kanssa."

Wise Group Finland Oy:n korjausrakentamisen toimialajohtaja Timo Palonkoski

Lisätietoja

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831
aija.saarinen metropolia fi

Henkilöstökoulutusten kumppaniksi Metropolia

Tutustu uuteen asiakaslähtöiseen Medas "Metropolia Education as a Service” -palvelumallimme. Sen avulla saat yksikkösi tai organisaatiosi tarvitsemat asiantuntijapalvelut yhdeltä luukulta ja sinulla jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydintehtävääsi.