Infrarakentamisen työnjohtokoulutus, 60 op

Työllisty infra-alan työnjohtoon!

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille työnjohtamisen perusosaaminen ja työllistää opiskelijat infrarakentamisen työjohtoon. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa AMK-tasoisia opintoja, jotka voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkinto-opintoihin.

Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa tämän jälkeen.

Työharjoittelupaikan tarjoava yritys maksaa harjoittelijapalkan 2 000 euroa/kk. Työharjoittelujakson ajalta ei makseta opiskelijalle työvoimatukea.

Harjoittelupaikkoja opiskelijoille tarjoavat seuraavat yritykset: Destia, Lemminkäinen, NCC, Skanska, SRV ja YIT.

Kenelle?

Koulutus soveltuu insinööreille tai muille teknisen tai kaupallisen tutkinnon suorittaneille, aikaansaaville, työtä pelkäämättömille henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä infra-alan parissa ja ovat valmiita opiskelemaan uutta ja kehittämään itseään. Huomioithan, että työskentely infra-alan työnjohtotehtävissä vaatii yleensä matkustusvalmiutta.

Toteuttamistapa

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, joka koostuu kevään 30 opintopisteen lähiopetusjaksosta ja tämän jälkeen alkavasta työharjoittelujaksosta, 25 op. Lisäksi syksyllä toteutetaan kertaus- ja syventävä lähiopetusjakso, jonka laajuus on 5 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Sisältö

Infrarakentamisen perusteet, 10 op

 • Infra-alan pääsisällöt ja väylärakentamisen projektihallinta
 • Infrarakentamisen keskeiset käsitteet, tuotteet ja nimikkeistöt
 • Tie- ja työturvallisuus sekä työturvallisuuden hallinta
 • Betonirakenteet ja niiden toteutus

Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta, 10 op

 • Työnsuunnittelun tasot, yhteistyö ja väylätyömaan työnsuunnittelu ja työmaan hallinta
 • Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu
 • Kustannuslaskenta ja hankinnat
 • Sopimustekniikan perusteet ja aliurakoiden ohjaus
 • Työn johtaminen ja esimiestoiminta

Liikenneväylien rakenteet ja toteutus, 10 op

 • Tie- ja katurakenteet
 • Siltarakenteet
 • Tuotesuunnitelmien tulkinta ja toteutus (mm. piirustusten lukutaito)
 • Työmaan luvat ja liittyvä lainsäädäntö
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tieturva 1 -korttikoulutus

Työharjoittelu, 25 op

Syventävä opintojakso, 5 op

Koulutuksen ajankohta

Lähiopetus: 1.2.2018 - 4.5.2018, josta kaksi viikkoa toteutetaan yritysympäristössä.

Työharjoittelu: 7.5. - 9.11.2018, jonka aikana toteutetaan syventävä lähiopetusjakso.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan insinöörikoulutuksen tai soveltuvan (esim. teknisten tai kaupallisen) opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alaisia tai haluavat vaihtaa alaa. Valittavilla tulee olla tutkinnon jälkeen vähintään vuosi tutkintoa vastaavaa työkokemusta.

Ryhmään valitaan enintään 30 opiskelijaa.

Koulutukseen valintaan vaikuttaa hakijoiden työkokemus, motivaatio ja soveltuvuus. Valittavilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Valinnat tekee Uudenmaan TE-toimisto yhteistyössä yritysten ja koulutuksen toteuttavan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta viimeistään 10.12.2017.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus, hakusanana toimii koulutuksen numero 675141. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Vastuukouluttaja Mika Räsänen
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
mika.rasanen metropolia fi
puh. 040 676 6065

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu
niilo.kemppainen metropolia fi
puh. 050 368 6638

Hakijainfotilaisuus

Hausta järjestetään kaksi samansisältöistä infotilaisuutta:

Infotilaisuus 1, tiistaina 24.10.2017 klo 17.00

Infotilaisuus 2, keskiviikkona 15.11.2017 klo 17.00

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Agricolankatu 1-3, 00500 Helsinki, auditorio (2.krs)

Infotilaisuuden sisältöjä:

 • Koulutuksen tavoitteet ja sisältökokonaisuudet
 • Kenelle koulutus on tarkoitettu
 • Haku- ja valinta
 • Hakijoiden kysymysten käsittely

Infoissa paikalla Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työvoimahallinnon edustaja.

Töihin infra-alalle?

Lue lisää infra-alasta ja infran työtehtävistä.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Tietoa koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta ma- pe klo 9 - 16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta te-toimisto fi.