Teknologiateollisuuden toimihenkilöille suunnatut koulutuspalvelut

teknologiateollisuuden toimihenkilöille koulutus

Onko yrityksessäsi tarvetta uusille teknologialan toimihenkilöille tai tarvitseeko nykyinen henkilöstösi osaamisen päivittämistä?

Amiedu ja Metropolia AMK tarjoavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa koulutuspalveluja teknologiateollisuuden toimihenkilöille rekrytointiin tai osaamisen päivittämiseen yhteishankintakoulutuksena Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla vuosien 2017-2019 aikana.

Kohderyhmä 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työnantaja-asiakkaiden nykyinen henkilöstö, työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka soveltuvat hankinnassa esitettyjen koulutusalojen ammatteihin ja joilla on työ- ja/tai elinkeinopoliittinen koulutustarve.

Opiskelijoiden valinta ja soveltuvuus tavoiteltaviin tehtäviin määritellään toteutuskohtaisesti yhteistyössä työnantajien, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä koulutusorganisaatioiden kesken.

Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on joustavilla ja kunkin työnantajan tarpeisiin erikseen räätälöitävillä toimenpiteillä vastata nopeasti, yksilöllisesti sekä tehokkaasti työvoiman osaamistarpeisiin henkilöstön rekrytointi-, täsmäkoulutus- ja muutosturvatilanteissa.

Toteutettavien kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on antaa kohderyhmälle työtehtävien edellyttämät tiedot/taidot sekä vahvistaa näitä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneille pyritään varmistamaan työpaikka (RekryKoulutus). Olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa kehitetään TäsmäKoulutuksella. Vastaavasti muutostilanteessa voidaan antaa uusia ammatillisia valmiuksia irtisanomisen tai lomauttamisen sijaan MuutosKoulutuksella.

Ajankohta

Sopimuksen mukaan

Kesto

Sopimuksen mukaan, esimerkiksi 10 päivää lähi- ja/tai verkkokoulutusta, sekä työssäoppimisjakso, esimerkiksi 30 päivää tai tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
Amiedu
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen amiedu fi

Katariina Rönnqvist
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
asiakkuuspäällikkö
puhelin 050 3589 363
katariina.ronnqvist metropolia fi

Amiedun asiakaspalvelu
(ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14)
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu amiedu fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Sisältö

Koulutuksen sisältö sovitaan yhdessä yrityksen, työ- ja elinkeinohallinnon ja koulutusorganisaation kanssa. Koulutukseen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista, etäopiskelua ja työharjoittelua.

Aihesisältöjä koulutuksissa voivat olla muun muassa:

Tuotannon kehitys ja laatu

 • projektitoiminta
 • projektisuunnittelu- ja johtaminen
 • menetelmäkehitys
 • LEAN-menetelmät
 • kunnossapitotöiden ohjaus
 • hitsauksen laadunhallinta
 • laatujohtaminen
 • tuotanto- ja tuotekehitys
 • teknologiaosaaminen
 • palvelumuotoilu

Henkilöstö

 • työnjohdollinen toiminta
 • esimiehen työnlainsäädäntö
 • työnjohtaminen ja perehdyttäminen
 • strateginen johtaminen
 • esimiestyö ja työnjohto
 • viestintä ja vuorovaikutus

Asiakkaat

 • liiketoimintaosaaminen
 • teollisuuden asiakaslähtöinen liiketoiminta
 • myyntityö
 • asiakkuuksien hallinta
 • markkinointi
 • tuotannon ohjaus
 • verkostotyö

Talous

 • kannattavuus ja tunnusluvut
 • talouden johtaminen omalla vastuualueella
 • alakohtaisen hinnoittelun periaatteet
 • taloushallinto

Tieto- ja viestintätekniikka

 • tietotekniikka ja tiedonhallinta
 • ohjelmointi
 • digitalisaatio ja robotiikka