Moduuli 1: Neurologisen fysioterapian lähtökohdat ja ajankohtaiset kysymykset, 5 op

Koulutuksen kuvaus

Neurologisen fysioterapian Moduuli 1, 5 op, vahvistaa neurologisen fysioterapian ydinosaamista toimintakyvyn arvioinnin, terapian suunnittelun ja toteutuksen osalta. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia asiakastapauksia. Tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja työtavat sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kuntoutus Orton Oy:n kanssa. Kts. Koulutuksen sisältö.

Koulutuksen jatkona järjestetään 5 op laajuinen neurologisen fysioterapian Moduuli 2: Toimintakyvyn edistäminen, 5 op. Sen tavoitteena on syventää erityisesti toimintakyvyn edistämistä eri näkökulmista esim. kehollisuuden, kuntosaliharjoittelun ja allasterapian keinoin sekä mahdollistaa verkostoitumisen fysioterapian toimijoiden kesken. Moduulit voi suorittaa erikseen.

Kohderyhmä

Moduuli 1 sopii erityisesti fysioterapeuteille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai ovat aloittamassa neurologisen fysioterapian alueella työskentelyä.

Koulutuksen hyödyt

Moduuli 1 vahvistaa neurologisen fysioterapian ydinosaamista toimintakyvyn arvioinnin, terapian suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Koulutuksen sisältö

Moduuli 1 sisältää neuropsykologian ja neurologian kertausta ja ajankohtaisia teemoja. Tarkempi sisältökuvaus alla.

Neurologisen fysioterapian ajankohtaisia teemoja:

  • Asiakas aktiivisena oppijana
  • Asiakkaan osallisuus
  • Näyttöön perustuva fysioterapia
  • Monialaisuus ja yhteistyö asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa

Arviointi- ja suunnitteluosaaminen neurologisessa fysioterapiassa:

  • Toimintakyvyn arviointi ICF viitekehyksessä
  • Fysioterapian suunnittelu ja tavoitteen asettaminen mm. GAS- menetelmää hyödyntäen

Terapiaosaaminen neurologisessa fysioterapiassa:

  • Ohjausosaaminen neurologisessa fysioterapiassa
  • Terapian toteutus tyypillisissä toimintakyvyn häiriöissä

Kouluttajat

Sirpa Ahola, ft, THM, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Krista Lehtonen, ft, TtM, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

27.–28.2.2015 klo 9-16 Metropolia
20.3.2015 klo 9-16 Orton
24.4.2015 klo 9-16 Orton
22.5.2015 9-16 Orton

Osoitteet:
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki
Kuntoutus Orton Oy, Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Hinta

830 € + alv 24 % (1029,20 €)

Metropolia on 1.1.2015 alkaen verovelvollinen liiketoiminnan muodossa
tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Metropolian myymät koulutus-
palvelut ovat arvonlisäverollisia 1.1.2015 alkaen ja hintaan lisätään 24 %:n
arvonlisävero.

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 13.2.2015 mennessä. Ilmoittautuessasi tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten. Pankkitunnuksilla varmennetaan henkilöllisyys.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Krista Lehtonen
Puh. 040 187 1817
krista.lehtonen(at) metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Koulutussuunnittelija Kaisa Suojoki
Puh. 040 672 5583
kaisa.suojoki (at) metropolia.fi