Tietoinen läsnäolo ja luontosuhde – terveyttä ja hyvinvointia, 2 op

Koulutuksen sisältö

  • Tietoisen läsnäolon menetelmien tieteellinen perusta, tuloksellisuus ja  vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
  • Läsnäolotaitoihin ja siihen soveltuviin luoviin menetelmiin perehtyminen (kuva, kirjoittaminen, liike). Osa opetuksesta toteutetaan ulkona.
  • Tietoisen läsnäolon harjoittelua ryhmässä ja itsenäisesti
  • Oman tietoisuustaidon ja luontosuhteen tutkiminen
  • Lähdeaineistoon perehtymistä ja oppimistehtävä

Koulutuksen tavoitteet

  • perehtyä tietoisen läsnäolon menetelmiin ja luonnon hyvää tekeviin vaikutuksiin
  • kehittää valmiuksia käyttää tietoisen läsnäolon menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä asiakas- ja potilastyössä
  • virkistyä ja lisätä tietoisuutta itsestä

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja koulutusalalla toimiville, jotka ovat kiinnostuneita täydentämään osaamistaan ja jaksamistaan tietoisuustaitoihin pohjaavilla työskentelytavoilla.

Aika ja paikka

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei vielä tiedossa.