Traumaattisesta tapahtumasta toipuminen ja sen tukeminen: Yksilö-, yhteisö- ja perhetason näkökulmat


Facilitating Resilience in the Aftermath of Trauma: Individual, Family and Community Approaches


Seminaarista

Kouluttaja: Jack Saul, Ph.D., psykologian professori, perheterapeutti ja kouluttaja

Koulutuksen aiheena oli traumaattisesta tapahtumasta toipuminen ja sen tukeminen yksilö-, yhteisö- ja perhenäkökulmasta. Jack Saul on kansainvälisesti arvostettu ja palkittu luennoitsija, kouluttaja sekä Columbian yliopiston professori. Hän on kehittänyt psykososiaalisia ohjelmia traumaattisten kokemusten jälkihoitoon. Hän on toiminut ihmisten parissa, jotka ovat kokeneet sotaa, kidutusta tai poliittista väkivaltaa. Hän on tukenut ja auttanut mm. World Trade Center -terrori-iskusta selvinneitä.

The training will be drawn on recent clinical and community research and experience in the fields of trauma, resilience theory, narrative and performance studies. Dr. Saul’s recent work is with families in New York City, including Post 9/11 response, African refugees, and work after the war in Kosovo.

Kohderyhmä

Seminaari oli suunnattu kaikille traumaattisten kokemusten jälkihoidosta kiinnostuneille.