Seminaarista

Työurien jatkamishaasteeseen vastaaminen vaatii esimiesten, työntekijöiden, työterveyshuollon ja kuntoutusalan ammattilaisten yhteistyötä ja yhteiskehittelyä. Työelämäkuntoutus on työhön kuntoutusta, työelämäosallisuuden vahvistamista ja työeläkekuntoutusta. Mitä tämä kaikki on käytännössä?  Näihin kysymyksiin pureudutaan tässä seminaarissa.

Kohderyhmä

Kuntoutuksen ja työterveyshuollon ammattihenkilöille ja kouluttajille sekä työpaikkojen esimiehille.

Aika ja paikka

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei vielä tiedossa.