Industrial Management -Master's-ohjelma tarjoaa projektia

Tuotantotalouden ylemmän amk-tutkintoon liittyvä opinnäytetyö toteutetaan osana osallistujan työyhteisön kehittämistä. Rakennamme osaamista yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Opiskelu tapahtuu työnantajan yhteisöön ratkaisuja etsien.

Tuotantotalouden aiheiden kirjo on laaja. Joka vuosi meillä on mahdollisuus teettää muutama projekti opinnäytetyönä kokeneiden Master’s -opiskelijoidemme työyhteisöissä. Valmiita töitä löytyy osoitteesta www.theseus.fi, tässä muutamia esimerkkejä aiheista:

  • Strategia-analyysi ja strategian toteutussuunnittelu organisaation yksikölle
  • Prosessin kehittäminen kustannusten karsimiseksi, tuottojen lisäämiseksi tai toimitusketjun tehostamiseksi
  • IT- järjestelmien kehittäminen ITIL- tai muiden vastaavan parhaiden käytäntöjen mukaiseksi, esim. palvelukatalogi, konfiguraationhallinta, CMDB
  • Palveluliiketoimintamalli ja sen toteutus
  • Asiakkaan arvolupausehdotus (CVP) ja sen toteutus
  • Myynnin arviointi, segmentointi ja myynnin tehostaminen
  • Asiakaskeskeisyyden arviointi ja toteutussuunnittelu
  • Palveluilmasto, työmotivaatio, työn imu tai tiedonsiirto ja niihin liittyvien työkalujen ja mittausten kehittäminen
  • Konsultointiyrityksen kompetenssikartoitus ja konsulttiresurssien tehokas käyttö.

Tervetuloa yhdessä opiskelijan ja Master’s-ohjelman ohjaajien kanssa kehittämään yrityksenne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Yhteydenotot ja aihekeskustelut

Tutkintovastaava Dr Marjatta Huhta, marjatta.huhta(at)metropolia.fi
(IM Master's - ohjelma)

Osaamisaluepäällikkö Dr Juha Haimala, juha.haimala(at)metropolia.fi
(Toiminnanohjaus)