Sijoittumisseuranta

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti vuoteen 2013 asti sijoittumisseurantakyselyä, jossa vastaajina olivat edellisen vuoden valmistuneet eli alumnit.

Tutkimuksen tarkoituksena oli

  • Tuottaa tietoa opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään ja kerätä koulutuspalautetta
  • Palvella korkeakoulujen johtoa ja henkilökuntaa toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Palvella korkeakouluopiskelijoita ja heidän ohjaajiaan opintojen suunnittelussa ja uraohjauksessa
  • Tarjota tietoa korkeakouluopintoja suunnitteleville ja heidän ohjaajilleen esimerkiksi toisella asteella ja työvoimahallinnossa
  • Tarjota tietoa sijoittumisesta alueellisille ja maakunnallisille toimijoille.