Esittävän taiteen koulutusohjelma

Esittävän taiteen tutkinto-ohjelman ja Metropolia-teatterin toiminta on päättynyt. Viimeiset teatteri-ilmaisun ohjaajat valmistuvat Metropoliasta keväällä 2017. Lue Päivi Rahmelin jäähyväispuhe valmistujaisjuhlissa 16.07.2017 (pdf)

Tutustu musiikin tutkinto-ohjelman esiintyjävälitykseen

Metropolia-teatteri

Metropolian esittävän taiteen koulutusohjelma on tuottanut vuosittain lukuisia eri produktioita ja esityksiä osana teatteri-ilmaisun ohjaajan AMK-tutkintoon kuuluvaa työharjoittelua: uudet ja vanhat näytelmätekstit, esitykselliset tutkielmat, erilaiset tarinat yhteisöissä ja yhteiskunnassa ovat muodostaneet esittävän taiteen monimuotoisen ohjelmiston.

Tutustu teatteri-ilmaisun ohjaajan maailmaan vierailemalla teatteriarkistossamme, josta löytyvät menneet esitykset vuosilta 2005-2017.

Metropolia-teatterin menneet esitykset

Teatteri-ilmaisun ohjaajien opinnot

Teatteri-ilmaisun ohjaajan osaamisen painopisteitä ovat ohjaaminen sekä osallistavan teatterin ja taiteen eri työtavat, kuten ryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja yhteisöllinen interaktio. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii ryhmien ja prosessien vetäjänä niin taiteen kuin muunkin yhteiskunnan toimintaympäristöissä.

Mitä opinnot ovat sisältäneet?

Koulutuksessa on hakeuduttu erilaisiin toimintaympäristöihin ja opiskeltu monialaisten toimijoiden kanssa eri hankkeissa, produktioissa ja työpajoissa. Opiskelija on päässyt tutustumaan teatterin ja draaman mahdollisuuksiin toimia tutkivan ja kehittävän työotteen välineenä, yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsentäjänä, faktan ja fiktion välisenä sillanrakentajana sekä esteettisten innovaatioiden synnyttäjänä.

Opinnoissa on perehdytty

 • esittävän taiteen erilaisiin ilmiöihin
 • taiteen tekemiseen valitulle kohdeyleisölle
 • taiteen tekemiseen yhdessä yleisön kanssa
 • taiteeseen yhteisöllisenä ilmiönä
 • taiteeseen yhteisön palveluksessa
 • esittämisen ja ilmaisun alueisiin
 • ohjaamiseen / erilaisten aktioiden ja tapahtumien rakentamiseen / dramaturgiaan
 • improvisaatioon /  tarinateatteriin  /  forum-teatteriin  /  draamatyöpajoihin
 • esityksellisiin tutkielmiin  /  esittävän taiteen historiaan ja nykysuuntauksiin
 • perustaitoihin teatterityössä tarvittavasta tuotannollisesta ja teknisestä osaamisesta.

Toisena opiskeluvuonna opiskelijan painopisteenä on ollut seurata omaa opiskelupolkuaan joko prosessi- tai esityspainotteisesti.

Mitä teatteri-ilmaisun ohjaaja tekee työkseen?

Teatteri-ilmaisun ohjaajalla on käytössään erilaisia teatterin ja draaman työkaluja ja taitoja, joiden avulla hän toimii erilaisten ihmisryhmien kanssa ohjaajana, opetustehtävissä ja taiteellisessa työssä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja kehittää edelleen soveltavan teatterin työtapoja ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää taiteen tulemista osaksi yhteiskuntaa.

Teatteri-ilmaisun ohjaajat työskentelevät mm.

 • ammatti- ja harrastajateattereissa
 • kulttuuriorganisaatioissa
 • erilaisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä
 • projekteissa
 • julkisen sektorin laitoksissa (kuten museoissa, päiväkodeissa, kouluissa, sosiaali- ja nuorisotoimessa)
 • ilmaisukasvatusta antavissa tahoissa
 • perustamissaan yrityksissä

Paluu TIO-tulevaisuuteen - soveltavan teatterin synnyt / Marja Louhija

Ikkunan teatteri-ilmaisun ohjaajien osaamiseen avaa tammikuussa 2016 ilmestynyt TIO-koulutuksen historiikki Paluu TIO-tulevaisuuteen - soveltavan teatterin synnyt. Sen kirjoittaja, TIO-koulutuksen perustaja, Marja Louhija kuvaa kirjassa ”teatteri-ilmaisun ohjaajien vastaavan yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen ja vuorovaikutukselliseen tilaukseen”. Teatterin välinein he osallistavat ihmisiä ja kehittävät yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa.

Lisätietoja julkaisusta

Esityspaikka

Opiskelijoiden tuottamat esitykset ovat sijoittuneet sekä Metropolia-teatterin omiin tiloihin Metropolian Arabianrannan kampukselle, että ulkopuolelle - teattereihin, kulttuurikeskuksiin, sekä muita toimialoja edustaviin pisteisiin. 
Metropolia-teatteri:
Metropolia, Hämeentie 161, 00560 Helsinki