Osteopaattiopiskelijoiden oppimisympäristö

Osteopatian opiskelija tunnustelee asiakkaan selkärankaa.

Tervetuloa opetusasiakkaaksi osteopaattiopiskelijoille

Positia-oppimisympäristössä toiminta perustuu osteopaattiopiskelijoiden käytännön harjoitteluun ja kuntoutusalan moniammatilliseen yhteistyöhön. Positiassa osteopaattiopiskelijat harjoittelevat käytännön taitoja pienryhmissä kliinisen opettajan ohjauksessa. Oppimistilanteeseen sisältyy perusteellinen haastattelu, kehon toiminnan tutkiminen, manuaalinen käsittely sekä ohjaus. Tutkimiseen kuuluu erilaisia kehon rakenteiden, kuten nivelten ja lihasten kliinisiä testejä, joiden perusteella opiskelija saa ymmärryksen oireiden syistä ja niiden taustalla olevista tekijöistä. Opiskelija laatii yhdessä harjoitteluohjaajan kanssa yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman ja toteuttaa sen opetusasiakkaalle hänen hyväksyntänsä jälkeen. Opiskelijan työskentely tapahtuu harjoitteluohjaajan tarkan valvonnan alla.

Mitä osteopatia on?  

Osteopaatti on manuaalisiin, käsin suoritettaviin, diagnostiikka- ja hoitomenetelmiin perehtynyt terveydenhuollon asiantuntija. Osteopaatti tutkii koko ihmiskehon toimintaa ja rakenteita, havainnoiden ryhtiä, tunnustellen pehmytkudoksia, tarkastellen ja tunnustellen selkärangan sekä raajojen nivelten liikkeitä. 
 
Opintojensa aikana osteopaattiopiskelija harjaantuu tutkimaan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja ja kehon toiminnallisia häiriötiloja. Yleisimpiä syitä hakeutua osteopatiaan ovat selkä- ja nivelkivut, mutta syynä voivat myös olla stressi, migreeni tai toiminnalliset ruoansulatusvaivat. 

Osteopaattiopiskelijoiden oppimistilanne Positiassa

Oppimistilanteessa opiskelija ottaa vastaan opetusasiakkaan hänen opiskelijakollegoidensa seuratessa tilannetta. Opetusasiakkaasta vastuussa oleva opiskelija haastattelee asiakastaan saadakseen käsityksen hänen tulosyystään ja yleisestä terveydentilastaan. Tämän jälkeen opiskelija käy ohjauskeskustelun harjoitteluohjaajansa kanssa, jonka yhteydessä varmistetaan osteopatian soveltuvuus opetusasiakkaalle ja poissuljetaan mahdolliset vasta-aiheet osteopaattiselle käsittelylle. Tarvittaessa asiakas ohjataan terveydenhuollon ammattilaiselle jatkotutkimustarpeen arvioimiseksi. Ohjauskeskustelussa opiskelija käy keskustelua harjoitteluohjaajansa kanssa tarvittavista osteopaattisista tutkimuksista ja erotusdiagnostisista testeistä ja esittää ne ohjaajalleen hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa suunnitelman mukaisen tutkimuksen opetusasiakkaalleen ja raportoi havainnoistaan ja testien tuloksista ohjaajalleen. Tulosten perusteella opiskelija päätyy osteopaattiseen kuntoutumissuunnitelmaan keskustellen ohjaajansa kanssa. Opiskelija esittää opetusasiakkaalle ohjaajan hyväksymän kuntoutumissuunnitelman ja toteuttaa sen opetusasiakkaan hyväksynnän jälkeen. Harjoitteluohjaaja käy seuraamassa opiskelijan työskentelyä yleensä 2-3 kertaa oppimistilanteen aikana. 

Opetustilanteen päättymisen jälkeen opiskelija dokumentoi opetusasiakkaalleen tekemänsä haastattelun, tutkimisen, käsittelyn ja jatkosuunnitelman kirjallisesti Metropolian asiakastietojärjestelmään. Lisäksi hän keskustelee oppimistilanteesta ja sen etenemisestä harjoitteluohjaajansa kanssa ja hyväksyttää tekemänsä kirjaukset ohjaajallaan. Harjoitteluohjaaja allekirjoittaa asiakasdokumentit hyväksynnän merkiksi. Tavallisesti opiskelija tapaa opetusasiakastaan 3-5 kertaa, jonka aikana sama ohjausrutiini toistuu. Tehtyä kuntoutumissuunnitelmaa tarkastellaan yhdessä harjoitteluohjaajan kanssa käyntien edetessä ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia harjoitteluohjaajan hyväksymänä. Mikäli käyntien aikana tulee esiin arvioida tarvetta jatkotutkimuksille, laatii opiskelija opetusasiakkaalleen saatteen, jonka harjoitteluohjaaja hyväksyy allekirjoituksellaan.  

Opetusasiakkaaksi oppimisympäristöön 

  • Opetusasiakkaaksi voi tulla ilman lähetettä   
  • Ota yhteyttä Positian toimistoon soittamalla p. 040 334 5629 ja p. 040 653 1722

Hinnasto

  • Ensikäynti osteopaattiopiskelijalla: Alkuhaastattelu ja tutkiminen (60 min) 30 € 
  • Jatkokäynti osteopaattiopiskelijalla: Haastattelu, tutkiminen ja käsittely (45 - 60 min) 30 € 

Katso Positian hinnasto Maksuvälineinä käteinen, pankki- ja luottokortti.

Positian asiakaspalvelu

Osteopatian opiskelijat palvelevat Positian asiakaspalvelussa useimpina arkipäivinä klo 8.30 - 15.30 Opintojaksosta riippuen toimisto on kiinni joinakin päivinä.

Osoite: Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

p. 040 334 5629 ja p. 040 653 1722

Ota yhteyttä sähköpostilla ja varaa aika!

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito perustuu alkuhaastattelussa saatuihin tietoihin.

Löydät meidät myös Facebookista!