Toimintaterapiapalvelut opiskelijatyönä

Toimintaterapia on asiakkaan voimavaroista lähtevää, asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää työtä.

Toimintaterapeutin työ perustuu asiakaslähtöisyyteen, jossa tunnistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus. Olennaista on myös toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen tasavertainen kumppanuus. Toimintaterapiassa tärkeimpinä työvälineinä ovat toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintaterapeutin oma persoona.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen hänelle tärkeisiin itsestä huolehtimisen, kotielämän, asioinnin, leikin, opiskelun, työhön ja vapaa-ajan toimintoihin.

Terapiassa käytettäviä toimintoja voivat olla esimerkiksi erilaiset pelit, keittiötoiminnat tai kuvallinen ilmaisu. Tärkeintä on, että toiminnat ovat asiakkaalle merkityksellisiä, tarkoituksenmukaisia ja sopivan haasteellisia.

Asiakkaan osallistumista toimintaan voidaan tarvittaessa edistää yksilöllisten apuvälineiden ja ympäristön muokkaamisen avulla.

Toimintaterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Terapian suunnittelun ja toteutuksen perustana on aina huolellinen arviointi ja tutkimus.

Toimintamme perustuu opettajien ohjauksessa toteutettavaan kuntoutusalan opiskelijoiden harjoitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Positian asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on avoinna 17.1. alkaen opiskelijoiden työskentelypäivinä tiistaista - torstaihin klo 8.30 - 15.30(maanantaina ja perjantaina opintojaksoista riippuen auki satunnaisesti) osoitteessa Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

p. 040 334 5629 ja p. 040 653 1722

Ota yhteyttä sähköpostilla ja varaa aika!

Osallistumisen ja toimintakyvyn osaamisalue

Tutustu Osallistumisen ja toimintakyvyn osaamisalueen toimintaan