Metropolian asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm. 26.6.2012

1. Rekisterinpitäjä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Myllypurontie 1, Helsinki
00920 HELSINKI
puh. 09 7424 5000 (vaihde)

2. Rekisteriasioista vastaava

Tietohallintojohtaja Tuomo Rintamäki

Henkilöstörekisterin yhteyshenkilö: Webmaster Pekka Perälampi, webmaster (at) metropolia . fi

3. Rekisterin nimi

CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Metropolia Ammattikorkeakoulun CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän tarkoituksena on ylläpitää Metropolia Ammattikorkeakoulun yritys- ja yhteisötietoihin sekä muihin sidosryhmiin liittyvää tietoa seuraaviin tarkoituksiin

 • Viestintä
 • Markkinointi
 • Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat
 • Raportointi omaan toimintaan

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yrityksen, yhteisön tai muun asiakkaan
  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumerot
  • Sähköpostiosoitteet
  • www-sivujen linkit
  • Pääyritys
  • Rooli
  • Kuvaus
  • Yrityksen perustiedot (Y-tunnus, henkilömäärä, toimiala, omistajuus)
  • Sopimukset
  • Kontaktoinnit
 • Yhteyshenkilön
  • Nimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumerot
  • Tehtävänimike
  • Yritys
  • Kuvaus
  • Rooli
  • Ammatilliset tiedot (toimiala, osasto, esimies, esimiehen puhelin, avustaja, avustajan puhelin)
  • Sukupuoli
  • Merkkipäivä
  • Kieli
  • Onko Metropolian Alumni
  • Merkitys Metropolialle
  • Sitoutuneisuus
  • Erityisosaamisalue
  • Kontaktoinnit

6. Rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisterin tietoja päivitetään käsin käyttäjien toimesta päivittäin asiakastapaamisten tai muun kontaktoinnin yhteydessä. Tietoja voidaan myös ostaa palveluntarjoajalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Järjestelmän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Järjestelmän tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Järjestelmää ei yhdistetä muihin rekistereihin.

9. Rekisterin suojaaminen

Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa. Järjestelmään on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.