Metropolian Täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden rekisteriseloste

Täydennyskoulutuksen ilmoittautumislomakkeen henkilötietoja hyödynnetään koulutuksen käytännön asioista informoimisessa sekä yhteydenpidossa. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksessa ja todistusten kirjoittamisessa. Ilmoittautuneilta kysytään erikseen lupaa käyttää tietoja Metropolia Ammattikorkeakoulun markkinointitarkoituksiin.

1. Rekisterinpitäjä

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut
Myllypurontie 1, Helsinki
PL 4000, 00079 Metropolia

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Kaipiainen
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
PL 4000, 00079 Metropolia
Sähköposti: tanja.kaipiainen metropolia fi

3. Rekisterin nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöturvatunnukset kerätään todistusten kirjoittamista varten. Todistuksia säilytetään lain määrämä aika. Ilmoittautumistietoja säilytetään 3 vuotta. Mitään henkilötietoja ei luovuteta Metropolia Ammattikorkeakoulun ulkopuolisille henkilöille tai käytetä luvatta markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Kaikki asiakkaan ilmoittautumislomakkeessa antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ole muita säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Metropolia Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsevät käsiksi kaikki Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelun työntekijät. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolelle. Poikkeuksena laskutuksessa tarvittavat tiedot luovutetaan taloushallintoon.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa tietonsa. Yhteyshenkilönä Tanja Kaipiainen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Yhteyshenkilönä Tanja Kaipiainen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaan luvalla yhteystietoja voi käyttää Metropolia Ammattikorkeakoulun markkinointitarkoituksiin.