Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys

3AMK-yhteistyöllä yrittäjyyttä edistetään erilaisten innovaatioprojektien ja intensiivitoteutuksien avulla. Tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyyteen aktivonti ja innostaminen. Projektien avulla kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään törmäyttämään ja näin lisäämään opiskelijoiden intoa yrittäjyyteen.

Erilaisia 3AMK-yrittäjyyteen innostavia toteutuksia ovat mm. yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp, jossa opiskelijat kehittävät yritysideaansa yhdessä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden, sekä osaavien mentorien avustuksella. Myös henkilöstön yrittäjyysvalmiuksen kehittämisen työpajojen avulla yrittäjyyteen innostetaan, kehittämällä yrittäjyyden opettamista.

Myös työelämäosaamista kehitetään 3AMK-yhteistyöllä erilaisten työelämäprojektien kautta. Esimerkiksi kesäopintoihin sisältyvällä 10 Days 100 Challenges intensiivitoteutuksella opiskelijat pääsevät innovoimaan yhdessä yritysten kanssa.

Lisätietoja

StartUp School Manager Hannele Mennala
Hannele.Mennala haaga-helia fi
0504868586