ECTS-järjestelmä

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) -järjestelmä on eurooppalaisen korkeakoulukentän laatima laatukriteeristö. Järjestelmän tarkoituksena on taata eurooppalaisten tutkintojen ja opintojen vertailtavuus ja laadukas toteutus.

Metropolia on sitoutunut noudattamaan ECTS-järjestelmän periaatteita. Näin tavoitteenamme on tuottaa huipputason koulutusta läpinäkyvällä ja järjestelmällisellä tavalla.

ECTS-järjestelmä pyrkii helpottamaan tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, tunnustamista ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Järjestelmän lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys: tutkinto-ohjelmat, opintojaksot, opintojen eteneminen ja karttuva osaaminen kuvataan verkkosivuillamme avoimesti.

Tunnustuksena pitkäjänteisestä laatutyöstä Euroopan komissio myönsi Metropolialle ECTS-tunnuksen vuosille 2013-2016. ECTS-tunnus on korkeakoululle annettu todistus siitä, että se toimii avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tunnus on kunniamaininta, johon ei sisälly rahallista tukea. Vuoden 2016 jälkeen ei ole ollut uutta ECTS-tunnusten hakua.