PharmaPro - Lääkehoidon oppimisympäristö

PharmaPro tarjoaa uudet ja monipuoliset mahdollisuudet lääkehoidon oppimiseen ja harjoitteluun. Työelämän tarpeita vastaavalla korkeatasoisella perus- ja täydennyskoulutuksella ylläpidetään terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista. Rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus parantavat kansanterveyttä ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia. Tärkeä osa lääkehoidon osaamista lääkehoitotaitojen lisäksi on luotettavan ja näyttöön perustuvan lääkeinformaation käyttö opetuksessa. Toiminnan tavoitteena on parantaa lääkehoidon osaamisen laatua, vaikuttavuutta ja turvallisuutta.

Oppimisympäristön tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista ja eettisesti vahvaa lääkehoidon osaamista. Siellä voi harjoitella lääkkeiden jakamista ja annostelemista sekä käyttökuntoon saattamista annettujen lääkemääräysten mukaisesti. PharmaPro tarjoaa monipuolisesti lääkehoidon materiaaleja, jotka antavat opiskelijoille mahdollisuuden pitää jatkuvasti yllä lääkehoidon tietojaan ja taitojaan sekä opiskella itsenäisesti missä ja milloin tahansa. Oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoille lääkelaskennan tukiopetusta sekä joustavat uusintakoemahdollisuudet.

  • Lääkehoitoprosessin osaaminen ja lääkehoidon turvallisuus paranevat
  • Lääkehoidon osaamisen laatu paranee
  • Lääkelaskennan osaaminen vahvistuu
  • Autenttinen oppimisympäristö valmentaa työelämään
  • Potilasturvallisuus lisääntyy

Sulje lomake

Kyllä, haluan lisätietoa Metropolian lääkehoidon oppimisympäristöstä.

Lähetä meille yhteydenottopyyntö tai soita, niin kerromme lisää oppimisympäristön tuottamista palveluista.

Päivi Laine, asiakkuuspäällikkö
P. 040 167 7999
paivi.laine metropolia fi

Ottakaa minuun yhteyttä

puhelimitse
sähköpostilla

Tarvitsen apua näissä asioissa

Yhteystietosi

Tarvittavat tiedot on merkitty tähdellä *

Tarvitseeko lääkehoidon osaamisesi päivitystä?

Tarjoamme käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta, jotka suunnitellaan ja räätälöidään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tavoitteenamme on vastata sekä välittömiin että tulevaisuuden lääkehoidon osaamistarpeisiin. Koulutukset voidaan toteuttaa sekä Metropolian fyysisessä oppimisympäristössä että työyksikön omassa toimipisteessä. Täydennyskoulutuksissa hyödynnämme oman opettajakuntamme erityisosaamista sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyökumppaneita.

Päivi Laine, asiakkuuspäällikkö
P. 040 167 7999
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Innovatiivinen oppimisympäristö

Perustaitojen ja tietojen opiskelun lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus syventää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan lääkehoidon alueelta. Tuotamme uutta tietoa lääkehoidosta ja sen opiskelusta mm. opiskelijoiden innovaatio-opintojen ja opinnäytetöiden muodossa. Kehitämme lääkehoidon ja lääkelaskennan pedagogiikkaa yhteistyössä muiden lääkehoidon alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Näyttöön perustuvaa oppimista

Lääkehoidon oppimisympäristössä opiskelijoilla on käytössään asianmukaiset ja ajantasaiset lähteet. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito pohjautuu näyttöön perustuvaan lääkeinformaatioon. Opiskelijat oppivat aktiivisesti käyttämään tärkeimpiä ammattilaisille tarkoitettuja lääkehoidon tietokantoja kuten Käypä hoito -suosituksia, Terveysportti-tietokantaa, ja sen erityistietokantoja kuten Sfinx lääkehoidon interaktio -tietokantaa.

Opiskelijoille ja opettajille

Valmistuvan terveysalan asiantuntijan tulee olla ammattiin valmistuessaan pätevä toteuttamaan turvallista ja asianmukaista lääkehoitoa valtuuksiensa puitteissa. Metropoliassa kätilöt, terveydenhoitajat, ensihoitajat, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, suuhygienistit, bioanalyytikot, sosionomit sekä geronomit hankkivat koulutuksen aikana valmiudet ammattiryhmältään vaadittavan lääkehoidon osaamiseen. Lääkehoidon oppimisympäristöä voivat hyödyntää kaikki Metropolian opiskelijat ja opettajat yli tutkintorajojen.

Täydennyskoulutusta

Oppimisympäristömme tarjoaa ulkoisia koulutuspalveluita, asiantuntijapalveluita lääkehoidosta, lääkelaskuista ja lääkehoidon näyttöön perustuvista tietolähteistä, verkko-oppimisympäristöjä sekä verkkomateriaalia.

Terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöt

Terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöt

Metropolian Teho Pro -kehittämishankkeessa (2011-2013) uudistettiin oppimista ja opetusta ja toteutettiin kuusi terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöä

Lisätietoa Teho Pro -hankkeesta

Yhteistyökumppanit

Laerdal

Tutustu lääkehoidon oppimisympäristöön

Oppimisympäristöt mikrokirjassa

Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013 (pdf) - Kokemuksia erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.