Simulaatio-oppimisympäristö

Metropolian simulaatio-oppimisympäristö sijaitsee Tukholmankadun toimipisteessä Meilahden kampusalueella. Oppimisympäristössä on käytössä 10 simulaatiotilaa, kuusi jälkipuintitilaa ja kolme ohjauspistettä. Monipuolinen simulaatio-oppimisympäristö kattaa koko hoitoketjun alusta loppuun. Opiskelijat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat simuloiduissa tilanteissa harjoitella todellisuutta vastaavia päivittäisiä ja akuuttien hoitotilanteiden käytännön taitoja.

Simulaatio-opetuksen ja -oppimisen edut:

Todellisuutta vastaava simulaatio-oppimisympäristö on motivoiva, ja opiskelijat saavuttavat erinomaisia oppimistuloksia nopeasti. Oppimistilanteissa opiskelijoista muodostetaan moniammatillisia tiimejä, joissa he oppivat toimimaan hoitoketjun eri vaiheissa ja saavat entistä paremmat valmiudet työelämän hoitotilanteisiin ja yhteistyöhön. Simulaatio-opetus lisää potilasturvallisuutta sekä johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

  • Vakuuttavia oppimistuloksia lyhyessä ajassa
  • Paremmat valmiudet työelämään
  • Päätöksenteko- ja ryhmätyötaidot kehittyvät
  • Potilasturvallisuus ja hoidon laatu lisääntyvät

Sulje lomake

Kyllä, haluan lisätietoa Metropolian simulaatio-oppimisympäristöstä.

Lähetä meille yhteydenottopyyntö tai soita, niin kerromme lisää simulaatiokoulutuksesta ja sen eduista.

Päivi Laine, asiakkuuspäällikkö
P. 040 167 7999
paivi.laine metropolia fi

Ottakaa minuun yhteyttä

puhelimitse
sähköpostilla

Tarvitsen apua näissä asioissa

Yhteystietosi

Tarvittavat tiedot on merkitty tähdellä *

Haluatko henkilöstöllesi tehokasta, vaikuttavaa ja innostavaa koulutusta?

Simulaatiokoulutuksen tavoitteet määritellään asiakaskohtaisesti, ja koulutus räätälöidään osaamisperustaisten tavoitteiden mukaan. Kerromme mielellämme lisää monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.

Päivi Laine, asiantuntija
P. 040 167 7999
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Paremmat työelämävalmiudet

Terveys- ja hoitoalan osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Simulaatiokoulutus on tehokas tapa ylläpitää ja täydentää henkilöstön osaamista ja uusien hoitomuotojen ja teknologioiden hallintaa. Kouluttajina toimivat simulaatio-opetukseen kouluttautuneet, vahvaa kliinistä osaamista omaavat opettajat.

Viimeisintä tekniikkaa

Metropolian simulaatio-oppimisympäristössä on käytössä uusin laitteisto, muun muassa useita 3G-potilassimulaattoreita, eri valmistajien uusimpia potilasmonitoreja, viimeisimmät sairaalan sisäisen ja ulkopuolisen hoitotyön kirjaamisjärjestelmät sekä moderni AV-laitteisto.

Terveys- ja hoitoalan opiskelijoille

Metropoliassa kätilöt, terveydenhoitajat, ensihoitajat, sairaanhoitajat, suuhygienistit, bioanalyytikot ja röntgenhoitajat opiskelevat useissa opintovaiheissa simulaatio-oppimisympäristössä. Myös lääketieteen opiskelijat ja pelastajaopiskelijat osallistuvat simulaatioihin.

Jatko- ja täydennyskoulutukseen

Simulaatio-opetusta hyödynnetään monipuolisesti terveysalan jatko-, täydennys- ja erikoistumisopinnoissa sekä yrityksille ja organisaatiolle räätälöitävissä koulutuksissa.

Terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöt

Metropolian Teho Pro -kehittämishankkeessa (2011-2013) uudistettiin oppimista ja opetusta ja toteutettiin kuusi terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöä

Lisätietoa Teho Pro -hankkeesta

Simulaatio-oppiminen lisää itseluottamusta hoitaa potilaita turvallisesti
- Ensihoitajaopiskelija Ville Salokangas
Teoria palautetaan mieleen simulaatioissa
- Ensihoitajaopiskelija Krista Lindholm

Yhteistyökumppanit

Laerdal Logica

Tutustu hoitotyön simulaatioharjoituksiin

Tutustu kätilötyön simulaatioharjoituksiin

Tutustu ensihoidon simulaatioharjoituksiin

Oppimisympäristöt mikrokirjassa

Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013 (pdf) - Kokemuksia erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.