Musiikin osaamisalue

Suomen suurimpana ja laaja-alaisimpana musiikkialan ammattikorkeakouluyksikkönä tarjoamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme käyttöön henkilökuntamme ja opiskelijoidemme monipuolisen osaamisen. Musiikin lajit klassisesta jazziin ja rockiin, esittävä ja luova säveltaide, musiikkipedagogiikka ja taiteen soveltava käyttö sekä musiikin teknologinen ja tuotannollinen osaaminen ovat intohimomme.

Ihmisten kohtaaminen ja elämysten tuottaminen kaikenikäisille ja -taustaisille yleisöille kuuluvat ammattitaitoomme. Meillä on kyky toimia kaikenlaisten kumppanien kanssa yhdessä kehittäen, innovoiden, tutkien ja työelämää uudistaen. Tunnusmerkkimme ovat rohkeus, luovuus ja energia.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista!

Osaamisaluepäällikkö Johanna Talasniemi
johanna.talasniemi@metropolia.fi
puh. 050 401 3457 

Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminta

Korkeatasoinen taiteellinen ja pedagoginen toiminta on yksikkömme osaamisen kivijalka. Tältä ponnistaen keskitymme mm. uudenlaisten musiikkipalveluiden kehittämiseen ja tutkimiseen sekä taiteen soveltavaan käyttöön.

Musiikin kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan painopisteet:

  • työelämäläheiset musiikki- ja musiikkipedagogiset projektit
  • taidelähtöiset menetelmät
  • taiteen soveltava käyttö
  • osallistaminen
  • musiikin hyvinvointivaikutukset
  • musiikin liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat
  • uudet yleisöt ja tapahtumamuodot
  • musiikin sisällöntuotanto
  • musiikkiteknologian soveltaminen

Vahvuutemme on musiikissa kohtaaminen, olipa siinä kyseessä esiintyjän ja yleisön vuorovaikutus rock-klubilla, osallistava musiikkitoiminta tai eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten johdattaminen musiikin pariin ja soittamaan.

Musiikin hankkeet 2018

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Musiikin tutkinto tarjoaa myös erilaisia täydennyskoulutuksia perus- ja ammattiopetuksen ja taideoppilaitosten henkilöstölle:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin

Kysy lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta

TKI-vastaava Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen@metropolia.fi
040 334 5992

TKI- ja liiketoimintasuunnittelija Suvi Hartikainen
suvi.hartikainen@metropolia.fi
040 194 8528

Palveluja sekä välineitä kehittämiseen ja kehittymiseen

Musiikin osaamisalueen palvelutarjonta on laaja-alaista ja räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin

Kysy lisää!

Liiketoimintavastaava Jere Laukkanen
jere.laukkanen@metropolia.fi
puh. 050 401 3465

TKI- ja liiketoimintasuunnittelija Suvi Hartikainen
suvi.hartikainen@metropolia.fi
puh. 040 194 8528

Innovaatioprojektit

Jokainen Metropolian opiskelija tekee opintojensa aikana innovaatioprojektin. Innovaatioprojektit ovat monialaisia ja luovia kokonaisuuksia, joilla ratkaistaan oikeita, käytännön haasteita. Projektilla kehitetään toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Pääkaupunkiseudun yritykset, yhteisöt ja muuta toimijat voivat tilata Metropolian musiikin ja muiden alojen opiskelijoilta innovaatioprojekteja esim. pienimuotoiseen kehitystehtävään tai miettimään ratkaisuja johonkin työelämässä havaittuun pulmaan.

Tietoa Metropolian innovaatioprojekteista.

Lisätiedot ja projektitilaukset
lehtori Tapani Heikinheimo
tapani.heikinheimo@metropolia.fi
puh. 040 334 5254

Ajantasaista osaamista työelämään

Koulutamme pääkaupunkiseudun työmarkkinoille muusikkoja ja musiikkipedagogeja, jotka ovat erikoistuneet joko soiton- ja laulunopetukseen, varhaisiän musiikkikasvatukseen ja taiteen soveltavaan käyttöön, musiikintekemiseen ja -tuotantoon tai esiintymiseen.

Lisäksi vuosittain valmistuu ylemmän Master’s-tason tutkinnon suorittaneita muusikkoja tai musiikkipedagogeja. Valmistuneet työllistyvät erinomaisesti musiikkialan vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme

Kysy lisää tutkintokoulutuksesta

Tutkintovastaava Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen@metropolia.fi
puh. 040 334 5992

Tutkintovastaava Jukka Väisänen
jukka.vaisanen@metropolia.fi
puh. 040 334 0351

Musiikin koulutuksen esittely englanniksi.

Musiikki Facebookissa