Sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalue

Olemme laaja-alaisia sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoita ja uudistajia metropolialueella. Kehitämme ja uudistamme sosiaalialaa ja varhaiskasvatusta yhdessä työelämäkumppaniemme kanssa. Yhdistämme opetukseen luovasti tutkimuksia ja innovaatioita. Lisäksi ohjaamme opiskelijoita ratkomaan työelämän käytännön haasteita.

Ennakoimme toimintaympäristöjen muutoksia ja valmennamme tulevaisuuden vaatimuksiin. Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Meidät tunnetaan luotettavana ja aktiivisena kumppanina, kouluttajana ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäjänä.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista:

Osaamisaluepäällikkö Riikka Harju 040 705 2835.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Asiantuntijoillamme on monipuolista osaamista ja vankkaa käytännön työkokemusta sosiaalialan kehittämisestä. Osaamisalueitamme ovat esimerkiksi:

 • aikuissosiaalityö ja -ohjaus,
 • lastensuojelu ja perhetyö,
 • vammaistyö,
 • vanhustyö,
 • päihdetyö,
 • mielenterveystyö,
 • varhaiskasvatus sekä
 • maahanmuuttajatyö.

Vahvuutemme on sosiaalisen osaamisen yhdistäminen pedagogiseen ja kulttuuriseen viitekehykseen hyvinvoinnin edistämiseksi. Arvostamme monialaisia kumppanuuksia ja luomme erilaisissa yhteistyöhankkeissa uusia, kestäviä käytäntöjä sosiaalialan toimijoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiimme:

Tervetuloa kehittämään kanssamme – tehdään vaikuttavaa työtä yhdessä!

Tutustu jo päättyneisiin hankkeisiimme:


Kysy lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksista:

TKI-vastaava Annakaisa Oksava, 040 656 9383
Opinnäytetöiden koordinointi Ulla Saukkonen, 040 641 8131 

Ajantasaista osaamista työelämään

Tarjoamme välineitä organisaatioiden, työyhteisöjen ja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen tarpeiden mukaisesti. Meiltä voit tilata joko valmiita tai räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Esimerkiksi:

 • täydennyskoulutusta asiantuntija- ja asiakastyöhön,
 • koulutuspaketteja sosiaalihuollon ajankohtaisista kysymyksistä,
 • koulutuspaketteja taidelähtöisistä luovista ja toiminnallisista menetelmistä,
 • työnohjausta,
 • konsultaatio- ja muita asiantuntijapalveluita sekä
 • pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattuja koulutuksia esim. turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville.

Päivitä osaamisesi sosiaalihuollon uudesta lainsäädännöstä ja asiakastyön keinoista!


Kysy lisää koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme:


Metropolian Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut
Sähköpostiosoite: yrityspalvelut(at)metropolia.fi

Uusia asiantuntijoita työmarkkinoille

Koulutamme pääkaupunkiseudun työmarkkinoille asiantuntevia, innovatiivisia ja rohkeita sosionomeja sekä AMK- että YAMK-tasolla. Rikkautemme on englanninkielinen tutkinto-ohjelma, joka mahdollistaa monipuolisen kansainvälisen verkostoitumisen arjessa. Meiltä valmistuneet asiantuntijat työllistyvät erinomaisesti osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme:

Opi uutta opiskelijoiden kanssa – tervetuloa harjoittelun ohjaajaksi!

Kysy lisää tutkintokoulutuksesta:

Sosionomi AMK -tutkinnot (suomeksi) tutkintovastaava Annakaisa Oksava 040 656 9383 

Sosionomi AMK -tutkinnot (englanniksi): tutkintovastaava Leigh Rauhala 040 641 8195 

Sosionomi ylempi AMK -tutkinto: tutkintovastaava Katriina Rantala-Nenonen 040 641 8303

Työelämäharjoittelut sosiaalialalla

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogi

Lastentarhanopettajan kelpoisuus

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille täydentävä koulutus, joka antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden erillishaussa 1. - 15.5.2017. Lue lisää

Social Services -tutkinto-ohjelmasta valmistuneen tarina