Terveyden edistämisen osaamisalue

Olemme terveyden edistämisen osaamiskeskittymä, joka

 • kehittää asiantuntijoina terveyden edistämisen käytännön osaamista, tutkimusta ja innovaatioita yhdessä työelämän kanssa
 • toimii aktiivisesti niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä terveyden edistämisen ja koulutuksen yhteistyöverkostoissa terveysalan koulutuksen ja työelämän uudistamiseksi

Henkilökuntamme muodostuu arvostetuista huippuosaajista ja uudistajista. Palvelemme mielellämme asiakkaitamme erilaisissa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohaasteissa.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista: osaamisaluepäällikkö Päivi Haarala, p. 040 3340923.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Erikoisosaamisalueitamme ovat:

 • anatomia, fysiologia ja patofysiologia
 • ensiapu ja yleinen turvallisuus
 • kätilötyö
 • psykologia
 • ravitsemustiede
 • rokotusosaaminen
 • seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • suun terveydenhuolto
 • terveydenhoitajatyö
 • terveyttä edistävä kaupunkiympäristö
 • työhyvinvointi
 • uudet terveyden edistämisen työmenetelmät ja toimintamallit mm. motivoiva haastattelu, asiakasvastaavatoiminta
 • verkostoyhteistyö

Olemme aktiivisia hanketoiminnassa ja tunnemme hyvin erityyppiset rahoituskanavat. Tavoitteenamme on uudistaa ja kehittää teknologiaa soveltaen erilaisia terveyden edistämisen työmenetelmiä, toimintatapoja ja -malleja.

Toimeksiantomme vaihtelevat yhden päivän toteutuksista (esim. terveyden edistämisen tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi) laajoihin kehitystehtäviin (esim. rokotusosaamisen valtakunnallisen virtuaalisen koulutuskokonaisuuden tuottaminen).

Kysy lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnastamme:

 • Anne Nikula, terveydenhoitajatyö, työhyvinvointi, rokotusosaaminen, p. 040 630 1497
 • Pirjo Koski, kätilötyö, seksuaali- ja lisääntymisterveys, p. 040 630 2040
 • Hannu Lampi, suun terveydenhuolto, p. 040 334 0240
 • TKI-vastaava, Arja Liinamo, terveyttä edistävä kaupunkiympäristö, uudet terveyden edistämisen työmenetelmät, verkostoyhteistyö, p. 040 334 0918

Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme ajankohtaisia koulutus- ja asiantuntijapalveluja organisaation, työyhteisön ja oman työn kehittämiseen. Esimerkkejä koulutuksistamme:

 • Suuhygienistin rajatun lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus, 3 op
 • Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, 3 op
 • Kivunlievitys suun terveydenhuollossa, 3 op
 • Synnytyksen jälkitarkastus, 3op / 1 op
 • Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana, 7,5 op
 • Odottavan perheen ja 0-7-vuotiaiden lasten suun terveyden edistäminen ja terveystarkastukset, 8 op
 • Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op
 • Seksuaalineuvonta, 30 op
 • Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi

Kysy lisää koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme: suunnittelija Tarita Tuomola, p. 040 187 1831


henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Ajantasaista osaamista työelämään

Koulutamme työmarkkinoille vuosittain yhteensä noin 230 kätilöä, suuhygienistiä tai terveydenhoitajaa sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Valmistuneet työllistyvät hyvin osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme

Kysy lisää tutkintokoulutuksesta

 • Kätilötyö,
  tutkintovastaava Heli Kondelin
  p. 040 630 1262
 • Suun terveydenhuolto
  tutkintovastaava Erja Nuutinen
  p. 040 714 5129
 • Terveydenhoitotyö
  tutkintovastaava Oili-Katriina Mellin
  p. 040 652 9222


henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi