Terveysalan tutkimuspalveluiden ja palvelujohtamisen osaamisalue

Moninaisena työyhteisönä koulutamme osaajia terveysalan vaativiin asiantuntijatehtäviin ja lähiesimiestyöhön. Meillä on laaja terveysalan koulutuksen, työtehtävien ja tulevaisuuden tuntemus erityisesti kliinisten laboratoriopalveluiden sekä kliinisen radiografian ja terveysalan johtamisen alueella.

Alakohtaisen erityisosaamisen lisäksi vahvuutemme on tutkinto- ja tehtävärajat ylittävissä taidoissa, kuten tieto- ja viestintäteknologian käytössä, kielissä, viestinnässä, yritys- ja liiketoiminnassa, projektitoiminnassa sekä modernien oppimisympäristöjen kehittämisessä.

AMK- ja YAMK-tutkinnoillamme on tärkeä merkitys terveydenhuollon palveluketjussa. Asiakassuuntautuneen palvelujohtamisen avulla varmistamme tavoitteellisen ja laadukkaan toiminnan sekä työyhteisössämme, tarjoamissamme palveluissa että terveysalan nopeasti kehittyvissä työ- ja toimintaympäristöissä.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista!

Osaamisaluepäällikkö Päivi Haapasalmi
paivi.haapasalmi metropolia fi
puh. +358 401975895

Kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminta

Osaamisalueellamme on tehty toimivia avauksia ja saatu erinomaisia tuloksia muun muassa kansallisissa ja kansainvälisissä verkkokoulutuksen kehittämishankkeissa ja ketterässä innovaatiotoiminnassa. Kehittämistoimintamme on integroitu tutkintojen TKI-opintoihin, ja tehdyt tuotokset palvelevat aina myös omaa opetusta.

YAMK-tutkinnoissamme kehittämisen fokuksena on moninaisuuden johtaminen. Henkilöstömme jäsenet jakavat osaamistaan myös monialaisissa kansallisissa ja alueellisissa verkostoissa asiantuntijajäseninä ja innovaattoreina.

Kysy lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta!

TKI-vastaava Eija Metsälä
eija.metsala metropolia fi
puh. +358 503478177

Välineitä kehittämiseen

Osaamisalueemme tarjoaa monipuolisesti terveysalan tuotteistettuja koulutuspalveluja työelämän täydennyskoulutustarpeisiin ja välineitä digitaalisen pedagogiikan kehittämiseen. Laajuudeltaan erilaiset koulutukset suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Yhteistyössä neljän muun ammattikorkeakoulun- Lappi, Centria, Kajaani ja Saimia- ja näiden lähialueiden työelämäkumppaneiden kanssa järjestämme tutkintoon johtavaa monimuotokoulutusta bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille. Näiden satelliittikoulutuksena tarjottavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat Rovaniemellä, Kemissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Lappeenrannassa hyödyntävät opinnoissaan uusia digitalisoituja oppimisympäristöjämme kuten virtuaalilaboratoriota ja -röntgeniä.

Tutkimusperustaista ammatillista ydinosaamistamme ovat muun muassa

  • kliininen laboratoriotyö ja kliininen radiografia,
  • terveydenhuollon Lean-ajattelu, henkilöstöjohtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen sekä
  • terveysalan ja työelämän kielet ja viestintä.

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme myös kehittämiskumppanuutta sekä konsultaatio- ja muita asiantuntijapalveluita.

Kysy lisää koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme!

Tuotekehittäjä Marjatta Luukkanen
marjatta.luukkanen metropolia fi
puh. +358 406301938

Koulutussuunnittelija Tarita Tuomola
tarita.tuomola metropolia fi
puh. +358 40 187 1831

Ajantasaista osaamista työelämään

Ammattikorkeakoulututkinnoissamme koulutamme bioanalyytikoita ja röntgenhoitajia koko maan ja metropolialueen tarpeisiin.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoamme jatkotutkintona sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille kolmessa tutkinto-ohjelmassa: Health Business Management , Kliininen asiantuntija sekä Sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Lisäksi toteutamme verkostoyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa bioanalytiikan ja radiografian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja. Valmistuneiden tutkintonimike määräytyy tutkinto-ohjelmasta riippumatta opiskelijan aiemman perustutkinnon mukaan, esimerkkeinä bianalyytikko (YAMK) tai sairaanhoitaja (YAMK).

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme:

Kysy lisää tutkintokoulutuksesta!

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Tutkintovastaava Riitta Lumme
riitta.lumme metropolia fi
puh. +358 403341301

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Tutkintovastaava Päivi Blomqvist
paivi.blomqvist@metropolia.fi
puh. +358 40 630 3361

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmat 

  • Health Business Management
  • Kliininen asiantuntija
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Tutkintovastaava Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu@metropolia.fi
puh. +358 40 637 4399 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi