Tieto- ja viestintätekniikan osaamisalue

Olemme Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan insinöörikouluttaja, ja meitä on noin 100 sadan asiantuntijan ja lähes 2400 opiskelijan joukko.

Olemme monialaisia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän osaamiseen kouluttajia ja uudistajia pääkaupunkiseudulla. Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten ja järjestelmien kehittäminen yhdessä asiakkaan ja työelämäkumppanien kanssa on vahvaa osaamistamme. Tästä osaamisesta ovat näyttöinä useat sadat yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut projektit.

Toimimme aktiivisesti koulutuksen ja työelämän uudistamiseksi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Vahvuutenamme on monialaisuutemme ja yhteistyömme alan yritysten ja yhteisöjen kanssa. Teemme myös paljon täydennys- ja tilauskoulutusta.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista:
Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, puh. 040 334 1150

Kehittämis-, innovaatio ja tutkimustoiminta

Metropolia ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan osaamisalueella tehdään erilaisia sovelluskehitykseen liittyviä opiskelijaprojekteja läheisessä yhteistyössä teollisuusyritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa hyödyntäen Metropolia ammattikorkeakoulun erityisen laajaa monialaisuutta. Tieto-ja viestintätekniikan osaamisalueen sovelluskehityksen fokuksessa ovat ohjelmistotekniikka, mediatekniikka, pilviverkot, IoT -sovellukset ja mobiilitekniikka.

Kysy lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta:
Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, puh. 040 334 1150

Pilvi- ja IoT-laboratoriot 

Metropolian hyvin varustetut laboratoriot, kuten pilvilaboratorio omine yksityispilvineen ja IoT-laboratorio 4G-tukiasemalaitteistoineen ja Elisan IoT-alustoineen tarjoavat erinomaisen ympäristön uusien sovellusinnovaatioiden kehitykseen ja kokeiluun. Yrityksillä ja korkeakouluilla on mahdollisuus korvauksesta käyttää tieto- ja viestintätekniikan laboratorioita innovaatioidensa testaukseen Metropolian henkilöstön tukemana. Monialaisia ohjattuja opiskelijaprojekteja tehdään yritysten rahoituksella, hankerahoituksella ja joissain tapauksessa opiskelijoiden harjoitustöinä.

Tutustu IoT-laboratorioon

Pilvidata-analyysi

Digipaino

Valovirta Print on moderni ja monipuolinen digipainoympäristö sekä perinteisen painamisen koestuslaboratorio ja simulaattori.

Opiskelijamme perehtyvät sisällöntuottamiseen monikanavaympäristöihin, painotekniikkaan ja tutustuvat funktionaalisen painamisen saloihin. Osa opiskelijoista työskentelee harjoittelijoina digipainossa vastaten päivittäisestä tuotannosta.

Päivittäisen painotuotannon lisäksi painolaboratoriossa on toteutettu erilaisia erikoisempia painotuotteita (esimerkiksi jättikokoiset lautapelit tai tapetit konservointikäyttöön) ja muita monimuotoisen median projekteja. Tuotamme mm. sähköisiä julkaisuja, koestusprojekteja erilaisille materiaaleille, tutkimme painojälkeä sekä tarjoamme asiantuntemusta värinhallinnassa ja painolaadussa.

Toteutamme sisäisiä painotöitä Metropolialle, sen henkilöstölle ja opiskelijoille. Projektitoiminnan myötä myös yhteisöt, säätiöt ja järjestöt sekä tapauskohtaisesti yksityiset tahot voivat toimia asiakkainamme.

Metropolian Leppävaaran kampuksella toimivan Valovirta Printin yhteyshenkilö:
Toni Spännäri

Metropolian IT- ja englannin kielen testikeskus

Metropolialla on Prometricin, Pearson VUE:n, Kryterionin, Castlen ja ETS:n (TOEFL) sertifioitu testikeskus, jossa voi suorittaa IT-alueen testit joustavasti miellyttävässä ympäristössä. Sertifiointikokeesta saatu pätevyystodistus on arvostettu ja vakuuttava dokumentti, joka kertoo ammattitaidosta alalla kuin alalla.

Testikeskuksen yhteyshenkilö: Laboratorioinsinööri Markku Tinttunen

Välineitä kehittämiseen

Tarjoamme kumppaneillemme välineitä organisaation, työyhteisön ja oman työn sekä osaamisen kehittämiseen työelämän tarpeiden mukaisesti:

  • jatkuvaa eri alueiden täydennyskoulutusta
  • valmiita testattuja koulutuspaketteja
  • räätälöityjä oppimisprosesseja
  • konsultaatio- ja muita asiantuntijapalveluita

Merkittäviä toteutettuja asiakkuuksia ovat mm. Vantaan kaupungin henkilökunnan Pilvitoimisto-koulutus, Helsingin kaupungin IT-koulutukset, EMMA-akatemian Google Apps/Office 365 -koulutukset. Lisäksi meillä on tarjolla jatkuvasti IT-alan koulutusta useista eri aiheista.

Kysy lisää koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme:
Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, puh. 040 334 1150

Ajantasaista osaamista työelämään

Koulutamme sekä pääkaupunkiseudun että koko maan työmarkkinoille vuosittain useita satoja tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia. Koulutusta järjestetään tällä hetkellä kahdella kampuksella, Helsingissä Bulevardilla ja Espoossa Leppävaarassa. Vuonna 2018 tieto- ja viestintätekniikan koulutus siirtyy kokonaan uudistetulle Leppävaaran kampukselle

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme:

Kysy lisää tutkintokoulutuksesta:
Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, puh. 040 334 1150
Opinto-ohjaajat: Ulla Forsström ja Marja Koskua

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineet

Tieto- ja viestintätekniikan tutkintokoulutus jakautuu 1.vuoden yhteisten opintojen jälkeen pääaineisiin. Jokaisella pääaineella on tutkintovastaava, joka vastaa opiskelijoiden pääaineopinnoista.  

Ohjelmistotuotanto (tutkintovastaava Simo Silander)

  • Ohjelmistotuotannon innovaatioprojekteissa tarjotaan yrityksille ja muille yhteistyötahoille tehtäväksi ohjelmistoja: tyypillisesti kohtuullisen kompakteja kokonaisratkaisuja, ideointivaiheessa olevien ohjelmistojen prototyyppejä tai proof of concept -tyyppisiä ratkaisuja, joissa voidaan testata uusien teknologioiden käyttökelpoisuutta. Näissä yhteistyöprojekteissa opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat työskentelevät 16 viikon ajan Scrum-tyylillä 4-5 hengen ryhmissä, joita ohjaa opettaja ja joissa asiakkaana toimii yhteistyötahon edustaja. Opiskelijatyötunteja projektiin käytetään 800 - 1200.
  • Projekteja käynnistyy pääsääntöisesti lukukausien alussa elokuussa ja tammikuussa. Yhteistyöprojekteista veloitetaan asiakkaalta 2000 € / projekti.
  • Projekteissa on toteutettu viime aikoina enimmäkseen web- tai mobiilisovelluksia. Aihepiirien kirjo on laaja. Esimerkkejä aiheista ovat rakennustyömaiden tarkastuksiin liittyvä mobiilisovellus, sijaintipohjaiseen dataan perustuva lisätyn todellisuuden mobiilisovellus, antikoagulaatiohoidon opettamiseen liittyvä peli, messuasiakkaille tarkoitettu kyselysovellus, pienen yrityksen myynninhallintasovellus ja yrityksen työntekijöiden lomienhallintasovellus.

Hyvinvointi-ja terveysteknologia (tutkintovastaava Mikael Soini)

Pelisovellukset (tutkintovastaava Antti Laiho)

Mediatekniikka (tutkintovastaava Toni Spännäri)

Mobile Solutions (tutkintovastaava Kari Salo)

Smart Systems (tutkintovastaava Kimmo Sauren)

IoT and Cloud Computing (tutkintovastaava Marko Uusitalo)

Ylempi amk –tutkinto: Big Data and Cloud Computing (tutkintovastaava Ville Jääskeläinen)

Avoin AMK

Avoin ammattikorkeakoulu on joustava tapa aloittaa opinnot milloin vain – ajasta ja paikasta riippumattomasti.  Tieto- ja viestintätekniikalla on tarjolla yli 70 opintopisteen virtuaaliopintotarjonta – jatkuvasti ympäri vuoden. Kun suoritat näitä opintoja 60 op, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi  avoimen amk:n väylän kautta, ilman pääsykoetta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: koulutussuunnittelija Virve Prami


Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu oppimisympäristöihimme

ICT oppimisympäristöt