Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokousten
päätöspöytäkirjat/keskeiset päätökset v.2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 21.12.2009

Pöytäkirja (Word-tiedosto)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 8.10.2009

Pöytäkirja (Word-tiedosto)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 4.9.2009

Pöytäkirja (Word-tiedosto)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 11.8.2009

Pöytäkirja (Word-tiedosto)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 24.4.2009

Hallitus päätti matkatoimistopalvelujen hankinnasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 23.3.2009

1. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulun Oy:n hallitus käsitteli ja allekirjoitti tilinpäätöksen. Samalla osakeyhtiön hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle tilikauden voiton 6,2 milj. euron siirtämisen voittovaratilille ja ehdottaa, ettei osinkoa jaeta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n vuoden 2008 taloudellinen tulos oli hyvä. Liikevaihtoon kirjattu opetusministeriön myöntämän kertaluontoisen alv-palautuksen hyöty 3,1 milj. euroa nosti tuloksen 6,2 milj. euroon. Metropolian liikevaihto oli yhteensä 47,8 milj. euroa ja kulut 41,8 milj. euroa.

Maksuvalmius oli vuoden lopussa 1,5 kk. Tavoite oli 2 kk. Lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti, että toimitusjohtaja voi tarvittaessa tehdä esityksen vuoden 2008 vahvistetun tilikauden tulokseen liittyvistä toimenpiteistä.

2. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.5.2009 Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 10.3.2009

Hallitus antoi lausunnon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 24.2.2009

Hallitus päätti, että tilastrategian valmistelu jatkuu työryhmässä, johon kuuluvat kolmen kaupungin talousjohto, rehtori ja talous- ja hallintojohtaja ja lisäksi hallituksen puheenjohtaja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 4.2.2009

Hallitus hyväksyi ammattikorkeakoulun esityksen vuosien 2010-2012 tavoitesopimukseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osakeyhtiön hallituksen kokous 27.1.2009

1. RFID Lab Finland ry:n perustaminen

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti osallistua toteuttajajäsenenä RFID Lab Finland ry:n toimintaan.

RFID Lab Finland ry:n tarkoituksena on edistää suomalaiseen tunnistusteknologiaosaamiseen liittyviä liiketoimintaedellytyksiä.

2. Anturikeskus Oy:n osakkeiden merkintä

Metropolia Ammattikorkeakoulun Oy:n hallitus on päättänyt liittyä Anturikeskus Oy:n osakkaaksi osakemerkinnällä.

Helsingin yliopisto, EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki ovat tehneet yhteistyötä kehittääkseen uusia anturiteknologioita. Lähtökohtana on ollut luoda toimiva kanava, jossa idea jalostuu tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta kaupalliseksi tuotteeksi.

Vantaan kaupungin ja Helsingin yliopiston yhdessä perustama Anturikeskus Oy:n tavoitteena on tarjota uusien anturien ja anturijärjestelmien kehitystyötä, uusien anturisovellusten toteuttamista ja anturialan palveluja yrityksille, yksityisille henkilöille ja julkisyhteisöille.

3. RYM-SHOK:n osakeannin osakkeiden ennakkomerkintä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on päättänyt varata RYM-SHOK:n C-kategorian osakasmerkintäoikeuden osakkeita.

RYM-SHOK tulee sanoista Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä. RYM-SHOK:n tavoite on vahvistaa laaja-alaisen, pitkäjänteisen ja kansainvälisesti verkottuneen tutkimuksen avulla suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä valittavilla keihäänkärkialueilla.

Arkisto - Päätöspöytäkirjat