Asiakaslähtöiset teknologiasovellukset

 Ketterät asiakaslähtöiset kehittämisen menetelmät

 Uusien digitaalisten teknologioiden soveltava tutkimus

  • Electria, sovelletun elektroniikan tutkimus- ja kehitysyksikkö
    • Älykkäät Iot ratkaisut
    • Tekoälysovellukset
    • AR/VR kokemuksellinen media
    • Elektroniikan valmistus ja kehityspalvelut

Hankkeet

AirSens -projektissa tutkitaan mahdollisuutta synnyttää uusi liiketoimintakonsepti, jonka keskiössä on älykkääseen ilmastointiin keskittyvä anturointi- ja automaatioratkaisu. Lue lisää.

VitalSens. Projekti keskittyy painettuun sensoriin, mobiililaitteiden ja pilvipalvelun hyödyntämiseen, sekä älykkääseen biosignaalin prosessointiin ja moderniin koneoppimiseen. Lue lisää.

InnoScout -hankkeessa parannetaan tutkimusorganisaatioiden osaamisen kehittämistä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Lue lisää.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Lue lisää.

EduDigi-hankkeen tavoitteena on kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta, jonka kussakin osassa kehitetään ja kokeillaan peli- ja muita sovelluksia. Lue lisää.

Näyttämöt ja kasvun pajat -hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla henkilökohtaisen profiilin ja osaamisen kautta voidaan digitaalisia työkaluja hyödyntäen muodostaa optimaalisia tiimejä yritysten ideoita jatkokehittämään. Lue lisää.

Iällä ei ole väliä. Metropolian osahankkeessa pilotoidaan helppokäyttöistä ja huomaamatonta ballistokardiografista unianalyysia stressi- ja uupumustilojen varhaiseen havaitsemiseen. Lue lisää.

KIRADigi -hankkeella vauhditetaan kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Metropolia kehittää palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristöä. Lue lisää.

Health Mems - New health monitoring concepts enabled by MEMS based sensors. Read more.

Ota yhteyttä:

Antti Laurikainen

Antti Laurikainen, teknologiapäällikkö, 3AMK,
hankkeet, yrittäjyys
P. 050 584 4867 

 

Sampo Nurmentaus, yritysyhteistyö
P. 040 776 9772 

Hannes Jesar 

Hannes Jesar, Turbiinin operatiivinen toiminta
P. 040 688 5662

Jarmo Tuppurainen

Jarmo Tuppurainen; tehdasvastaava,
prototuotanto, rakennusalan hankkeet
P. 040 834 9891

 

Anna-Kaisa Puuronen, terveysteknologia ja muotoilu
P. 040 642 8808 

 

Johanna Lappi-Ramula, SmartLab, professional
Summer School
P. 040 621 6377 

Päivi Haho

Päivi Haho, terveysteknologia
P. 040 167 7990

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu yhteistyökumppaneihimme