Jätkäsaari Smart Mobility Lab - Helsingin älykkään liikkumisen kokeilulaboratorio

Hanke toteuttaa älykkään kaupunkiliikkumisen innovaatioiden kokeiluympäristön Helsinkiin.

Hankkeen tavoitteena on:


- Tuoda Helsingin suurimmat yksittäiset liikkumisen haasteet kehitysalustaksi ja kehityskohteiksi yrityksille ja tutkimuslaitoksille
- Vahvistaa, suunnata ja tuoda näkyväksi nykyistä alueen yritysten älyliikenteen tuotetarjoomaa ja kehitystoimintaa
- Toteuttaa tekninen kokeiluympäristö rajatulle alueelle, sekä käynnistää tätä hyödyntävä palvelutoiminta
- Tukea ja tuoda yhteen olemassa olevia kehityshankkeita, jotka toimivat älyliikenteen kehittämiseksi
- Tehdä näkyväksi sekä nykyistä kaupungin kehitystoimintaa että yritysten ratkaisuja
- Löytää ja kokeilla uusia innovatiivisia ratkaisuja ratkaisemaan liikenteen kipupisteitä
- Vähentää näiden ratkaisujen kautta painetta investoida raskaisiin, perinteisiin liikenneinfrastruktuureihin
- Nostaa näiden ratkaisujen kautta kokeilualueen haasteellisia julkisen liikenteen palveluita lähemmäs kaupungin normaalitasoa
- Parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kehityshankkeisiin sekä kasvattaa kaupunkilaisten ymmärrystä uusien teknologioiden mahdollisuuksista

Hanke on useamman toimijan yhteinen kehitys- ja innovaatiohanke. Hanke tuo yhteen keskeisimmät Jätkäsaaren älyliikenteen kokeilujen toteuttajat (Metropolia AMK ja Forum Virium– SOHJOA-hanke; Helsingin kaupunki ja Forum Virium – FinEst Smart Mobility –hanke; Helsinki Business Hub – nykyinen invest-in-toiminta älyliikenteeseen; Forum Virium– IoT-hankkeet ja kokeilualuetoiminnan kokemukset mm. Kalasatamasta).

Lisätietoja:

Projektijohtaja Harri Santamala
P. 040 334 1516
S-postit: kati.forsman@metropolia.fi