Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kaikissa kahdeksassa prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta toteuttavassa AMK:ssa bio- ja elintarviketekkniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan kiertotalousosaamista.

Opetussisällöt liittyvät kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden sivuvirtoihin. Hanke tiivistää mukana olevien ammattikorkeakoulujen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuun toteuttajien keskinäistä yhteistyötä kiertotalouskoulutuksessa.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhteensä 30 op opintokokonaisuus kiertotaloudesta insinöörikoulutukseen.

Lisätietoa pilotoitavasta opintokokonaisuudesta.

Lisätietoja:

Osaamisaluepäällikkö Jari Olli
P. 040 179 8949
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi