Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

  • Sitra logo

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kaikissa kahdeksassa prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta toteuttavassa AMK:ssa bio- ja elintarviketekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan kiertotalousosaamista.

Opetussisällöt liittyvät kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden sivuvirtoihin. Hanke tiivistää mukana olevien ammattikorkeakoulujen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuun toteuttajien keskinäistä yhteistyötä kiertotalouskoulutuksessa.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhteensä 30 op opintokokonaisuus kiertotaloudesta insinöörikoulutukseen. Pilotoinnit toteutetaan syksyllä 2018 Campus Onlinessa. 

Lisätietoa pilotoitavasta opintokokonaisuudesta. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Lehtinen
P. 040 569 2705
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu logo
Centria-ammattikorkeakoulu logo
Hämeen ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu logo
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu