Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kuluttuuriministeriön rahoittamassa ja Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä.

Kyseessä on opetuksen kehittämishanke ammattikorkeakouluille. Hankkeen tavoitteina ovat:

- lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa sekä tki-työssä

- toteuttaa laadukas ja monipuolinen kiertotalousopetuskokonaisuus

Hankkeen työpaketit ovat:

- hallinto

- menetelmällinen kehittäminen

- yhteiset oppimisympäristöt

- kiertotalouden osaamisperustaiset opintosisällöt

- yhteiset toimintakonseptit

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Lehtinen
P. 040 569 2705
S-posti: etunimi.sukunimi metropolia fi

Yhteistyökumppanit