Tuote- ja palveluvirittämö

Hankkeen verkkosivuilla lisätietoa ja ajankohtaisia uutisia

Hankkeen sivuilta voit lukea Tuote- ja palveluvirittämöstä ja ajankohtaisista tapahtumista lisää.

   

Mikro- ja pk-yritysten kehittämistä EAKR-hankkeessa 

Tuote- ja palveluvirittämö (EAKRS) -hankkeessa vahvistetaan mikro- ja pk-yritysten kanssa yritysten innovaatiotoimintaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat käytännön työkaluja ja menetelmiä liiketoimintansa kehittämiseen osallistumalla maksuttomaan, yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin. Prosessin aikana yritykset kehittävät osaamistaan digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa.

Kehittämisprosessin aikana yritykset tuottavat uuden tai merkittävästi kehitetyn tuotteen tai palvelun. Tämä tapahtuu yrityskohtaisissa, maksuttomissa tuote- ja palvelukehittämisprojekteissa. Samalla yritys luo ja juurruttaa käyttöönsä asiakaslähtöisyyteen perustuvan tuote- ja palvelukehitysprosessin. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus tukevat näitä yrityskohtaisia kehittämisprojekteja työpajojen ja koulutusmoduulien avulla asiantuntijoiden ja opiskelijayhteistyön voimin.


Tuote- ja palveluvirittämö on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttavat yhteistyössä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Hanke toteuttaa EAKR Toimintalinjaa 2, erityistavoitetta 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-31.12.2020.

Ilmoittaudu kehittämisprosessiin tästä.

Lisätietoja:

Hankesivuilta

ja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Elina Förster
elina.forster @ metropolia.fi
Puh. +358 40 184 1947

Koulutuskeskus Salpaus

Projektipäällikkö Pekka Jalava
pekka.jalava @ salpaus.fi
Puh. + 358 44 708 1548

 

Yhteistyössä