Tuote- ja palveluvirittämö

Tuote- ja palveluvirittämö -hankkeessa edistetään mikro- ja pk-yritysten kasvua vahvistamalla niiden  innovaatiotoimintaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat käytännön työkaluja ja menetelmiä liiketoimintansa kehittämiseen osallistumalla maksuttomaan, yrityskohtaiseen kehittämisprosessiin. Prosessin aikana yritykset kehittävät osaamistaan digitaalisessa myynnissä ja markkinoinnissa.

Kehittämisprosessin aikana yritykset tuottavat uuden tai merkittävästi kehitetyn tuotteen tai palvelun. Tämä tapahtuu yrityskohtaisissa, maksuttomissa tuote- ja palvelukehittämisprojekteissa. Samalla yritys luo ja juurruttaa käyttöönsä asiakaslähtöisyyteen perustuvan tuote- ja palvelukehitysprosessin. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus tukevat näitä yrityskohtaisia kehittämisprojekteja työpajojen ja koulutusmoduulien avulla asiantuntijoiden ja opiskelijayhteistyön voimin.

 

 

Lisätietoja:

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Elina Förster
elina.forster @ metropolia.fi
Puh. +358 40 184 1947

Koulutuskeskus Salpaus

Projektipäällikkö Pekka Jalava
pekka.jalava @ salpaus.fi
Puh. + 358 44 708 1548