Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkototeutus

Seuraava verkkototeutus: 1.4.–30.9.2019

Mitä on korkeakouluopintoihin valmentava koulutus ja kenelle se on tarkoitettu? 

Valmentavan koulutuksen kuvaus

Miten verkko-opiskelu tapahtuu?

Koulutus toteutetaan verkossa, jotta se on kaikkien saatavilla koko Suomessa. Koulutukseen voi osallistua paikasta riippumatta.

Koulutus on kokoaikaista ja täyspäiväistä opiskelua (noin 34 tuntia viikossa). Koulutus sisältää itsenäisen opiskelun lisäksi paljon verkkotapaamisia. Verkkotapaamiset voivat toteutua koko opiskelijaryhmän tai pienryhmän kesken tai yksilötapaamisina. Opiskelijana sinun on tärkeä varautua jopa päivittäisiin verkkotapaamisiin. Koulutusta ei siis voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työelämävierailuja.

Vuoden 2019 verkkototeutuksessa voit valita yhden seuraavista opintopoluista.  

  • Liiketalouden ala
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Tekniikan ala
  • Muut alat

Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, kuuloke-mikrofonin sekä web-kameran.

Miten haen valmentavan koulutuksen verkkototeutukseen?

Tiedot haku- ja valintaprosessista päivittyvät lokakuussa 2018.

Yhteystiedot