Mikä on innovaatio?

Monesti innovaatio on teknologinen parannus, mutta se voi olla myös tuote, prosessi tai menetelmä. Se voi olla myös merkittävä sosiaalinen uudistus, kuten neuvolajärjestelmä, äitiyspakkaus ja kouluruokailu, jotka kaikki ovat suomalaisia innovaatioita.

Innovaatio voi olla hyvinkin yksinkertainen ja olla silti merkittävä. Nasta, paperiliitin, hakaneula ja pyykkipoika ovat kaikki sellaisia, joiden keksijät ovat tuntemattomia, mutta jotka ilmeisyydestään huolimatta ovat tuiki tarpeellisia, joskus korvaamattomiakin.

Innovaatiolle on useita määritelmiä. Moninaisuutta lisää se, että innovaation käsitettä viljellään julkisuudessa ja tiedotusvälineissä, useimmiten sen kummemmin pohtimatta sen merkitystä. Peukalosääntönä voi kuitenkin pitää, että innovaatio on riittävän omaperäinen, uusi ja tärkeä tulos tai parannus, jolla on markkinoita tai joka muutoin hyödyttää yhteiskuntaa.

Innovaation lähtökohtana on usein keksintö. Keksintö voi olla patentoitavissa oleva, eli ratkaisu, joka ei ole alan ammattilaiselle ilmeinen ja joka riittävästi erottuu aiemmista ratkaisuista. Keksinnöksi voidaan kutsua myös ratkaisua, jota ei välttämättä voi patentoida, mutta joka on uusi, yllättävällä tavalla toteutettu käytäntöön sovellettavissa oleva tuote, palvelu tai menetelmä.

Tutustu Metropolian innovaatioprojekteihin

Apuvälinetekniikan innovaatioita: Eleohjain

Hyödyllisiä linkkejä

Inno - Vointi, Sivusto tarjoaa tietoa ja tukea uudistamiseen
julkisen sektorin työntekijöille, esimiehille, johdolle
ja henkilöstöasiantuntijoille.

Innokylä - avoin innovaatioyhteisö, kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.

Tilastokeskuksen määritelmä innovaatiolle.

EPO, European Patent Office on Euroopan valtioiden välisellä sopimuksella v. 1977 perustettu patenttiorganisaatio, jonka sivuilta löydät ja voit ladata myös erittäin kattavia materiaali- ja koulutuspaketteja keksintöihin ja patentteihin liittyen.

Lisätietoa patentista, Patentti- ja rekisterihallitus