Tavoitteemme on saada tietovarantoja helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon erityisesti pk-yritysten hyödynnettäväksi.

Kyvystä jalostaa suurista tietomääristä merkityksellistä tietoa rakennamme metataitoa, kuten kirjoittaminen, laskeminen ja ohjelmointi ovat, jota jokainen voi hyödyntää työssään ja elämässään.

Luomme oppilaitoksia, tutkijoita ja yrityksiä yhdistävän verkoston ja sovellamme syntynyttä osaamista käytännönläheisissä hankkeissa.

IoT

Metropolia on Teknologiateollisuuden rahoittaman Health Capital & Data-Driven Healthcare -klusterin jäsen, jossa Metropolian vahvuus - monialaisuus - pääsee esille. Muodostamme yhdessä Helsingin yliopiston, Aallon, FIHTAn, HUSin, Muratan ja NurseBuddyn kanssa käytännössä toimivan hyvinvointiteknologian ja osaamisen ekosysteemin.

Metropolialla on käytössään 4G-tukiasema ohjelmistoineen, mikä on tukena meneillään olevan Health Capital & Data-Driven Healthcare -projektin ja tulevien Internet (IoT) sovellusten kehitysympäristöksi ja innovaatioalustaksi.
 
Kehittämis- ja innovaatioalustaa voidaan käyttää esimerkiksi terveysteknologian, taloautomaation, tietotekniikan ja mediatekniikan aloilla. Teknologiaa voi hyödyntää esimerkiksi kotisairaanhoidon potilaiden ja kiinteistöjen seurantaan. Tukiasema on yhteydessä 4/5G kehitysverkkoon, johon kuuluvat tällä hetkellä Nokia, Aalto, VTT ja Metropolia.

Lisäksi Espoon kaupunki on antanut Aallon ja Metropolian käyttöön kuituyhteyden Leppävaarasta Otaniemeen Aallon ja Metropolian yhteistyötä varten tärkeillä IoT ja Big Data –sovellusten aloilla.

Hankkeet

Sensoripohjaisen hyvinvointitiedon kerääminen
mobiiliverkon avulla pilviverkkoon. Lue lisää.

Yhteyshenkilöt

Aarne Klemetti

Pilvidata-analyysi
Aarne Klemetti
P. 040 480 6889

S-postit: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu yhteistyökumppaneihimme

Helsingin yliopisto