Operaattori — robottibussia kaitseva ihminen

Milla Åman Kyyrö

Automaattinen, pieni, sähkökäyttöinen robottibussi osaa edetä ennalta ohjelmoidulla reitillään itsenäisesti ja reagoida reitin varrella eteen tuleviin esteisiin jarruttamalla. Automaattiajoneuvon käyttö edellyttää kuitenkin, että sillä on vastuullinen kuljettaja. Suomessa heitä kutsutaan operaattoreiksi.

Uudenkarhean ammattinimikkeen takana on tukku velvollisuuksia: muun liikenteen tarkkailu, matkustajien opastaminen, vikatilanteisiin reagoiminen. Tarvittaessa operaattori siirtää robottibussin pois automaattiajamisen tilasta, siirtyy manuaaliseen ajoon ja ohjaa robottibussia konsolipeliohjaimen näköisellä “ratilla”.

Helsinki Robobusline -hankkeen pilotit Kivikossa ja Kalasatamassa työllistivät jokaisella ajetulla vuorolla vähintään yhden henkilön. Useimmiten kyydissä oli kaksi operaattoria, minkä ansiosta muun liikenteen tarkkailu sujui turvallisesti ja matkustajat saivat hyvää palvelua ja vastauksia kysymyksiinsä matkan aikana.

Kivikossa operointi suoritettiin Metropolian omana työnä. Kalasataman pilottia operoi Rolan Oy, joka rekrytoi operaattorit. Miksi Rolan Oy lähti mukaan? “Helsinki RobobusLine -hankkeessa kumppanina toimiva Rolan Oy kehittää hankkeessa automaattiseen liikenteeseen liittyvää operointi- ja ylläpito-osaamista: Olemme varmoja, että robottibussit tulevat pysyvästi katukuvaan aivan lähivuosina. Olemme mielellämme mukana tämän tyyppisissä kokeiluissa kehittämässä omaa operointikyvykkyyttämme. Uskomme, että hankkeessa kertyvä kokemus auttaa meitä vahvistamaan viisaan liikkumisen palveluiden portfoliotamme entisestään”, sanoo Rolanin partneri Aki Laiho.

Kesätyö robottibussin kyydissä

Metropolia Ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat Tom ja Daniel päätyivät kesätöihin Kalasataman robottibussilinjalle huomattuaan koulun intranetin välityksellä ilmoitetun avoimen työtehtävän.

Minkälaista oli kesätyö robottibussin operaattorina?

Tom ja Daniel arvioivat, että perehdytys oli hyvin hoidettu ja siihen oli varattu riittävästi aikaa. Perehdytyksessä käytiin läpi teknistä tietoa ja sitä, miten robottibussia käsitellään. Harjoittelu tapahtui erillisissä tiloissa. "Varsinainen työkin oli kyllä aika kivaa, ekat kaksi viikkoa ohjelmoitiin reittiä, sitten oli testausvaihetta, Kalasatamassa oli kiva ilmapiiri ja se robottibussi sopi siihen tunnelmaan. Helppoa ja kivaa työtä”, Tom kertoo.

Ongelmilta ei kuitenkaan täysin vältytty. Operaattorit joutuivat melkein päivittäin puuttumaan bussin toimintaan. Ongelmia oli operaattoreiden mukaan erityisesti ohjelmistossa, mutta mekaanisiakin murheita ilmeni. Tom kommentoi: “Kalasatama alueena päivittyy joka päivä, oikeastaan odotimme ympäristöltä enemmän ongelmia kuin niitä lopulta tulikaan rakennustöiden ja liikennejärjestelyjen vuoksi.”

Operaattoreiden tehtäviin kuuluivat paitsi liikenteen tarkkaileminen ja tarvittaessa ajoneuvosta kontrollin ottaminen, myös asiakaspalvelu, palautteenkeruu ja virheraporttien täyttö ajoneuvon toiminnasta.

“Periaatteessa olisi pärjännyt yksinkin, mutta sitten se ei olisi ollut enää turvallista. Oli selkeästi määritelty vastuut, yksi hoitaa muuta tekemistä ja toinen hoitaa turvallista liikennöintiä. Tunnin välein vaihdettiin rooleja niin ei kerennyt kyllästymään tekemiseen ja pysyi keskittyminen hyvänä”, Tom muistelee tehtyä työtä.

Matkustajien myönteisyys tarttui

Operaattorit eivät kokeneet asiakaspalvelua stressaavana, sillä matkustajat vaikuttivat olevan innoissaan ja nousivat kyytiin iloisina. Uuden asian äärellä kaikki kulkijat olivat lähtökohtaisesti kulkuneuvosta kiinnostuneita. Operaattoreista tuntui jopa erikoiselta, jos joku istahti penkkiin kuin tavanomaiseen bussiin. Yleisimmin kyseltiin, ohjataanko bussia tabletilla. iPad oli asiakaspalautteen keruuta varten käytössä. Varsinainen manuaalinen ajaminen tapahtui tarvittaessa Xbox-ohjaimella.

Etäoperointi on etäistä tulevaisuutta

Operaattorikokemusta kerryttäneet eivät osaa kuvitella suorittavansa etäoperointia tällä hetkellä, sillä teknologiassa on paitsi paljon potentiaalia myös kehitettävää. Tom ja Daniel voivat kuvitella, että ihmisen kannalta esimerkiksi viiden robottibussin yhtäaikainen seuranta erillisessä valvomossa voisi olla raskasta, vaikka ratkaisu olisi kokonaisuudessaan taloudellisesti kannattava.

Kesätyö robottibussissa on antanut ajatuksia myös insinööriopintojen suuntaan. Alalla löytyy vielä paljon kehitettävää. “Voihan sitä jotain keksiä autonomisten ajoneuvojen parissa. Tulevaisuus on kivaa ja myönteistä”, Tom muistuttaa.

Lähteet

Aki Laihon kommentti, Metropolia.fi-uutinen 24.5.2019, luettu 29.9.2019. 

Milla Åman Kyyrö

Milla Åman Kyyrö työskentelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa viestintäsuunnittelijana. Hän vastaa älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän viestinnästä. Koulutukseltaan Milla on kulttuurituottaja (YAMK).

Tämä artikkeli on osa Helsinki Robobusline -julkaisua. Siirry julkaisun etusivulle

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja

Helsinki RobobusLine — Robottibussi Helsingin kaduilla 

© Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
TAITO-sarja 34
Helsinki 2019
ISBN 978-952-328-184-4

ISSN 2669-8021

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittanut: Eetu Rutanen & Milla Åman Kyyrö

 

www.metropolia.fi/julkaisut

Julkaisu on tuotettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän Helsinki RobobusLine -hanketta, joka osarahoitettiin Helsingin kaupungin innovaatiorahaston varoin. Hanke tuki mySMARTLife -hankekokonaisuutta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 731297 mukaisesti.