A-sarja: Tutkimukset ja raportit - Perhepalvelut työntekijöiden ja perheiden arvioimanaJulkaisuvuosi:
2006

Formaatti:

Kirja

Sivumäärä:

57

ISBN-13:

978-952-5158-39-7

ISBN-10:

952-5158-39-X

ISSN:

1458-6169

Hinta:

18 euroa
(+ lähetyskulut)
Häggman-Laitila, Arja

Perhepalvelut työntekijöiden ja perheiden arvioimana

Lapsiperheet tarvitsevat yhä enemmän tukea. Monet kunnat pohtivat perhetyöntekijöiden palkkaamista neuvoloiden yhteyteen, vertaisryhmien käynnistämistä ja perhepalveluverkoston perustamista.

Julkaisussa kuvataan perhepalveluiden kehittämisen haasteita lapsiperheiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Julkaisu perustuu Stadian sekä Askolan ja Pornaisten kuntien yhteiseen Perhepalvelu-hankkeeseen, jossa kehitettiin lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tukimuotoja sosiaali- ja terveysministeriön neuvolatyön suosituksia vastaaviksi. Kirjassa tuodaan myös esille, kuinka perheet kokivat ja arvioivat saamaansa tukea.

Kirjaa voidaan hyödyntää perhepalveluiden kehittämisessä ja siihen liittyvässä päätöksenteossa sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön opinnoissa. Lisäksi se soveltuu luettavaksi kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.

Takaisin luetteloon